Górnicza siatka okładzinowa łańcuchowa dwuzaczepowa PL 2009-07-01

Górnicza siatka okładzinowa łańcuchowa dwuzaczepowa PL 2009-07-01

Sposób pirolizy odpadowych tworzyw sztucznych LEWANDOWSKI STANISŁAW 2009-06-30

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-30

Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30

Uprawnieni BOGACKA IZABELLA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Warszawa”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 216590 dwieście szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 388428 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem

Sposób wytwarzania arylotiopirazoli i sposób wytwarzania disiarczków arylopirazoli CHARREAU PHILIPPE 1999-10-22

Numer_BUP 03/2004 Data publikacji BUP 2004-02-09

Data wydania 1999-10-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BASF Agro B.V. Arnhem (NL)

Miasto twórcy CLAVEL JEAN-LOUIS

Status sprawy „Ampuis”

Symbol planu CLAVEL JEAN-LOUIS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388429 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć

Podłoże do biosyntezy kwasu szczawiowego C12N1/14 C12R1/685 C12P7/46 C07C55/06 2009-07-01

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-01

Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30

Uprawnieni UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 218681 dwieście osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388430 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści

Sposób otrzymywania kopolimeru hybrydowego zawierającego tlenki manganu czterowartościowego Wrocław 2009-07-01

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-01

Numer WUP 04/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-04-30

Uprawnieni UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Miasto twórcy CIECHANOWSKA AGNIESZKA

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu CIECHANOWSKA AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego 213766 dwieście trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 388431 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden

Górnicza siatka okładzinowa łańcuchowa dwuzaczepowa PL 2009-07-01

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO CARBOMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy WIT WŁODZIMIERZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu WIT WŁODZIMIERZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388432 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa

Sposób pirolizy odpadowych tworzyw sztucznych LEWANDOWSKI STANISŁAW 2009-06-30

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-30

Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30

Uprawnieni BOGACKA IZABELLA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Warszawa”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 216590 dwieście szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 388428 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem

Sposób wytwarzania arylotiopirazoli i sposób wytwarzania disiarczków arylopirazoli CHARREAU PHILIPPE 1999-10-22

Numer_BUP 03/2004 Data publikacji BUP 2004-02-09

Data wydania 1999-10-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BASF Agro B.V. Arnhem (NL)

Miasto twórcy CLAVEL JEAN-LOUIS

Status sprawy „Ampuis”

Symbol planu CLAVEL JEAN-LOUIS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388429 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć

Podłoże do biosyntezy kwasu szczawiowego C12N1/14 C12R1/685 C12P7/46 C07C55/06 2009-07-01

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-01

Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30

Uprawnieni UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 218681 dwieście osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388430 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści

Sposób otrzymywania kopolimeru hybrydowego zawierającego tlenki manganu czterowartościowego Wrocław 2009-07-01

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-01

Numer WUP 04/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-04-30

Uprawnieni UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Miasto twórcy CIECHANOWSKA AGNIESZKA

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu CIECHANOWSKA AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego 213766 dwieście trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 388431 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden

Górnicza siatka okładzinowa łańcuchowa dwuzaczepowa PL 2009-07-01

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO CARBOMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy WIT WŁODZIMIERZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu WIT WŁODZIMIERZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388432 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa

https://www.twojdostawczak.pl/pl/koscian/