Głowica rurowa wieloprzegubowa 2009-09-04

Głowica rurowa wieloprzegubowa 2009-09-04

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza Warszawa 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy ABRAMOWICZ AGNIESZKA

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu ABRAMOWICZ AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388960 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt

Sposób redukcji zawartości wyższych harmonicznych w prądzie zasilającym układ prostowników niesterowanych PL 2009-09-03

Numer_BUP 03/2010 Data publikacji BUP 2010-02-01

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Miasto twórcy ROLEK JAROSŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ROLEK JAROSŁAW

Numer prawa wyłącznego 217606 dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześć

Numer zgłoszenia 388961 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden

Pojemnik zabezpieczający wyciekający olej Bieniak Wiesław 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31

Uprawnieni zwłaszcza z samochodów zabytkowych

Miasto twórcy KULIŃSKI KRZYSZTOF

Status sprawy „B08B17/00 B60R99/00”

Symbol planu KULIŃSKI KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 215541 dwieście piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 388962 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa

Przerywacz strugi B05B17/08 G09F19/00 B05B3/14 2009-09-04

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-04

Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29

Uprawnieni GUTKOWSKI JAN FIRMA GUTKOWSKI

Miasto twórcy Leszno

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Leszno

Numer prawa wyłącznego 219504 dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset cztery

Numer zgłoszenia 388964 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery

Głowica rurowa wieloprzegubowa 2009-09-04

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-04

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni zwłaszcza do fontann

Miasto twórcy GUTKOWSKI JAN

Status sprawy „B05B17/08 B05B3/12”

Symbol planu GUTKOWSKI JAN

Numer prawa wyłącznego 214998 dwieście czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388965 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza Warszawa 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy ABRAMOWICZ AGNIESZKA

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu ABRAMOWICZ AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388960 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt

Sposób redukcji zawartości wyższych harmonicznych w prądzie zasilającym układ prostowników niesterowanych PL 2009-09-03

Numer_BUP 03/2010 Data publikacji BUP 2010-02-01

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Miasto twórcy ROLEK JAROSŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ROLEK JAROSŁAW

Numer prawa wyłącznego 217606 dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześć

Numer zgłoszenia 388961 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden

Pojemnik zabezpieczający wyciekający olej Bieniak Wiesław 2009-09-03

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31

Uprawnieni zwłaszcza z samochodów zabytkowych

Miasto twórcy KULIŃSKI KRZYSZTOF

Status sprawy „B08B17/00 B60R99/00”

Symbol planu KULIŃSKI KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 215541 dwieście piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 388962 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa

Przerywacz strugi B05B17/08 G09F19/00 B05B3/14 2009-09-04

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-04

Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29

Uprawnieni GUTKOWSKI JAN FIRMA GUTKOWSKI

Miasto twórcy Leszno

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Leszno

Numer prawa wyłącznego 219504 dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset cztery

Numer zgłoszenia 388964 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery

Głowica rurowa wieloprzegubowa 2009-09-04

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-04

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni zwłaszcza do fontann

Miasto twórcy GUTKOWSKI JAN

Status sprawy „B05B17/08 B05B3/12”

Symbol planu GUTKOWSKI JAN

Numer prawa wyłącznego 214998 dwieście czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388965 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć

malowanie ogniochronne konstrukcji stalowych