Farmaceutyczna postać dawkowana Mölndal 1996-12-20

Farmaceutyczna postać dawkowana Mölndal 1996-12-20

Rozciągarka grzebieniowa D01H5/04 1996-03-06

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni GILL SYSTEMS LIMITED

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322171 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden

Odkurzacz A47L9/18 1996-02-29

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-02-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni W.S.S.P.A.

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322172 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa

Zakrętka Penshurst 1996-03-20

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-20

Numer WUP 01/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-01-31

Uprawnieni zwłaszcza do butelek

Miasto twórcy BLAKE ROBERT R.

Status sprawy „MX”

Symbol planu BLAKE ROBERT R.

Numer prawa wyłącznego 180383 sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 322173 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy

Doustna farmaceutyczna postać dawkowana Mölndal 1996-12-20

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-12-20

Numer WUP 05/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-05-31

Uprawnieni sposób wytwarzania doustnej farmaceutycznej postaci dawkowanej i zastosowanie doustnej farmaceutycznej postaci dawkowanej

Miasto twórcy DEPUI HELENE

Status sprawy „SE”

Symbol planu DEPUI HELENE

Numer prawa wyłącznego 187074 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 322174 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery

Farmaceutyczna postać dawkowana Mölndal 1996-12-20

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-12-20

Numer WUP 05/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-05-31

Uprawnieni sposób wytwarzania doustnej farmaceutycznej postaci dawkowanej i zastosowanie farmaceutycznej postaci dawkowanej

Miasto twórcy DEPUI HELENE

Status sprawy „SE”

Symbol planu DEPUI HELENE

Numer prawa wyłącznego 187075 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 322175 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć

Rozciągarka grzebieniowa D01H5/04 1996-03-06

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni GILL SYSTEMS LIMITED

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322171 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden

Odkurzacz A47L9/18 1996-02-29

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-02-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni W.S.S.P.A.

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322172 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa

Zakrętka Penshurst 1996-03-20

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-20

Numer WUP 01/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-01-31

Uprawnieni zwłaszcza do butelek

Miasto twórcy BLAKE ROBERT R.

Status sprawy „MX”

Symbol planu BLAKE ROBERT R.

Numer prawa wyłącznego 180383 sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 322173 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy

Doustna farmaceutyczna postać dawkowana Mölndal 1996-12-20

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-12-20

Numer WUP 05/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-05-31

Uprawnieni sposób wytwarzania doustnej farmaceutycznej postaci dawkowanej i zastosowanie doustnej farmaceutycznej postaci dawkowanej

Miasto twórcy DEPUI HELENE

Status sprawy „SE”

Symbol planu DEPUI HELENE

Numer prawa wyłącznego 187074 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 322174 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery

Farmaceutyczna postać dawkowana Mölndal 1996-12-20

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-12-20

Numer WUP 05/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-05-31

Uprawnieni sposób wytwarzania doustnej farmaceutycznej postaci dawkowanej i zastosowanie farmaceutycznej postaci dawkowanej

Miasto twórcy DEPUI HELENE

Status sprawy „SE”

Symbol planu DEPUI HELENE

Numer prawa wyłącznego 187075 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 322175 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć