Elektroniczny licznik energii elektrycznej PL 2007-04-03

Elektroniczny licznik energii elektrycznej PL 2007-04-03

Powłoka uniepalniająca do papy SYLLA CEZARY 2007-04-02

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-02

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni ICOPAL SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy THIEL ALOJZY

Status sprawy „Oświęcim”

Symbol planu THIEL ALOJZY

Numer prawa wyłącznego 212585 dwieście dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382119 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewiętnaście

Wirujący element do rozdrabniania produktów spożywczych oraz urządzenie zawierające taki element A47J43/25 A47J43/00 2007-04-02

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Dembowy Grzegorz

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382120 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia

Sposób wiązania osadów i szlamów metalonośnych C22B1/244 2007-04-03

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BINDA WŁADYSŁAW

Miasto twórcy Bielsko-Biała

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Bielsko-Biała

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382121 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden

Sposób modyfikowania układu materiałowego Lublin 2007-04-03

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-03

Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30

Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA

Miasto twórcy TOR ANETA

Status sprawy ” Lublin”

Symbol planu TOR ANETA

Numer prawa wyłącznego 206032 dwieście sześć tysięcy trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 382122 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia dwa

Elektroniczny licznik energii elektrycznej PL 2007-04-03

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-03

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni ZAKŁAD ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH POZYTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy PIĘTKA ZBIGNIEW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PIĘTKA ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego 210570 dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 382123 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia trzy

Powłoka uniepalniająca do papy SYLLA CEZARY 2007-04-02

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-02

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni ICOPAL SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy THIEL ALOJZY

Status sprawy „Oświęcim”

Symbol planu THIEL ALOJZY

Numer prawa wyłącznego 212585 dwieście dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382119 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewiętnaście

Wirujący element do rozdrabniania produktów spożywczych oraz urządzenie zawierające taki element A47J43/25 A47J43/00 2007-04-02

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Dembowy Grzegorz

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382120 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia

Sposób wiązania osadów i szlamów metalonośnych C22B1/244 2007-04-03

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BINDA WŁADYSŁAW

Miasto twórcy Bielsko-Biała

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Bielsko-Biała

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382121 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden

Sposób modyfikowania układu materiałowego Lublin 2007-04-03

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-03

Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30

Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA

Miasto twórcy TOR ANETA

Status sprawy ” Lublin”

Symbol planu TOR ANETA

Numer prawa wyłącznego 206032 dwieście sześć tysięcy trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 382122 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia dwa

Elektroniczny licznik energii elektrycznej PL 2007-04-03

Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13

Data wydania 2007-04-03

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni ZAKŁAD ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH POZYTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy PIĘTKA ZBIGNIEW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PIĘTKA ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego 210570 dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 382123 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia trzy

wynajem lawet poznań