Dźwigniowo-wahaczowy system niosąco-sterujący do protezy ramienia z funkcją dopasowania chwytu A61F2/54 A61F2/56 A61F2/58 2016-08-16

Dźwigniowo-wahaczowy system niosąco-sterujący do protezy ramienia z funkcją dopasowania chwytu A61F2/54 A61F2/56 A61F2/58 2016-08-16

Palnik do kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujący źródło energii odnawialnej – biomasę F24H9/18 F23K3/14 F23L9/00 F23J1/00 2016-08-16

Numer_BUP 05/2018 Data publikacji BUP 2018-02-26

Data wydania 2016-08-16

Numer WUP 03/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-03-29

Uprawnieni KOWALEWSKI ANDRZEJ PIONIER ELEKTRYK

Miasto twórcy Choroszcz

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Choroszcz

Numer prawa wyłącznego 231605 dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięć

Numer zgłoszenia 418339 czterysta osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć

Urządzenie Warszawa 2016-08-16

Numer_BUP 05/2018 Data publikacji BUP 2018-02-26

Data wydania 2016-08-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni sposób działania i proces technologiczny wykonania bezprzewodowego czujnika detekcji pojazdu oraz sposób uzyskania parametrów technicznych bezprzewodowego czujnika detekcji pojazdu

Miasto twórcy KONDRACKI BOGDAN

Status sprawy „PL”

Symbol planu KONDRACKI BOGDAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 418340 czterysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści

Konstrukcja systemu polepszania jakości powietrza dla budowli F24F3/14 F24F7/04 E04C1/39 E04C2/52 E04F17/04 2016-08-16

Numer_BUP 05/2018 Data publikacji BUP 2018-02-26

Data wydania 2016-08-16

Numer WUP 01/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-01-31

Uprawnieni POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 231004 dwieście trzydzieści jeden tysięcy cztery

Numer zgłoszenia 418341 czterysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden

Sposób sterowania stacją zewnętrzną urządzenia elektrycznego mocowanego w obudowie z wymuszonym obiegiem powietrza oraz stacja zewnętrzna urządzenia elektrycznego mocowanego w obudowie z wymuszonym obiegiem powietrza H02B1/56 H05K7/20 F01P7/02 2016-08-16

Numer_BUP 05/2018 Data publikacji BUP 2018-02-26

Data wydania 2016-08-16

Numer WUP 08/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-08-31

Uprawnieni FOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Luboń

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Luboń

Numer prawa wyłącznego 229656 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 418342 czterysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa

Dźwigniowo-wahaczowy system niosąco-sterujący do protezy ramienia z funkcją dopasowania chwytu A61F2/54 A61F2/56 A61F2/58 2016-08-16

Numer_BUP 05/2018 Data publikacji BUP 2018-02-26

Data wydania 2016-08-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KOKOSZA ANDRZEJ MAREK

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 418344 czterysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery

Palnik do kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujący źródło energii odnawialnej – biomasę F24H9/18 F23K3/14 F23L9/00 F23J1/00 2016-08-16

Numer_BUP 05/2018 Data publikacji BUP 2018-02-26

Data wydania 2016-08-16

Numer WUP 03/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-03-29

Uprawnieni KOWALEWSKI ANDRZEJ PIONIER ELEKTRYK

Miasto twórcy Choroszcz

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Choroszcz

Numer prawa wyłącznego 231605 dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięć

Numer zgłoszenia 418339 czterysta osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć

Urządzenie Warszawa 2016-08-16

Numer_BUP 05/2018 Data publikacji BUP 2018-02-26

Data wydania 2016-08-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni sposób działania i proces technologiczny wykonania bezprzewodowego czujnika detekcji pojazdu oraz sposób uzyskania parametrów technicznych bezprzewodowego czujnika detekcji pojazdu

Miasto twórcy KONDRACKI BOGDAN

Status sprawy „PL”

Symbol planu KONDRACKI BOGDAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 418340 czterysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści

Konstrukcja systemu polepszania jakości powietrza dla budowli F24F3/14 F24F7/04 E04C1/39 E04C2/52 E04F17/04 2016-08-16

Numer_BUP 05/2018 Data publikacji BUP 2018-02-26

Data wydania 2016-08-16

Numer WUP 01/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-01-31

Uprawnieni POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 231004 dwieście trzydzieści jeden tysięcy cztery

Numer zgłoszenia 418341 czterysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden

Sposób sterowania stacją zewnętrzną urządzenia elektrycznego mocowanego w obudowie z wymuszonym obiegiem powietrza oraz stacja zewnętrzna urządzenia elektrycznego mocowanego w obudowie z wymuszonym obiegiem powietrza H02B1/56 H05K7/20 F01P7/02 2016-08-16

Numer_BUP 05/2018 Data publikacji BUP 2018-02-26

Data wydania 2016-08-16

Numer WUP 08/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-08-31

Uprawnieni FOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Luboń

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Luboń

Numer prawa wyłącznego 229656 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 418342 czterysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa

Dźwigniowo-wahaczowy system niosąco-sterujący do protezy ramienia z funkcją dopasowania chwytu A61F2/54 A61F2/56 A61F2/58 2016-08-16

Numer_BUP 05/2018 Data publikacji BUP 2018-02-26

Data wydania 2016-08-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KOKOSZA ANDRZEJ MAREK

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 418344 czterysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery

https://eupominki.com/231-kosmetyki-do-rak