Drogowa balustrada bezpieczeństwa Wollescote 2004-09-16

Drogowa balustrada bezpieczeństwa Wollescote 2004-09-16

Zespół mocujący zaczep elektromagnetyczny E05B15/02 E05B47/00 2004-09-16

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-16

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni GAWRON WOJCIECH

Miasto twórcy Rudniki

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Rudniki

Numer prawa wyłącznego 210836 dwieście dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć

Numer zgłoszenia 370129 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia dziewięć

Zapalnik do granatów kumulacyjno-odłamkowych Zielonka 2004-09-16

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-16

Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30

Uprawnieni WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA

Miasto twórcy PIĄTEK BOGDAN

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu PIĄTEK BOGDAN

Numer prawa wyłącznego 205854 dwieście pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 370130 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści

Sposób wytwarzania nawozu zawierającego azotan wapnia PL 2004-09-16

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-16

Numer WUP 02/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-02-27

Uprawnieni NAWROCKI ADAM

Miasto twórcy OLSZEWSKI RADOSŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu OLSZEWSKI RADOSŁAW

Numer prawa wyłącznego 200842 dwieście tysięcy osiemset czterdzieści dwa

Numer zgłoszenia 370131 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści jeden

Sposób zwiększania skuteczności usuwania SO2 w absorberach natryskowych PL 2004-09-16

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy BRONOWICKA AGNIESZKA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BRONOWICKA AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370132 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa

Drogowa balustrada bezpieczeństwa Wollescote 2004-09-16

Numer_BUP 06/2005 Data publikacji BUP 2005-03-21

Data wydania 2004-09-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni HILL & SMITH HOLDINGS PLC

Miasto twórcy BILLINGHAM SEAN

Status sprawy ” Doncaster”

Symbol planu BILLINGHAM SEAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370133 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy

Zespół mocujący zaczep elektromagnetyczny E05B15/02 E05B47/00 2004-09-16

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-16

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni GAWRON WOJCIECH

Miasto twórcy Rudniki

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Rudniki

Numer prawa wyłącznego 210836 dwieście dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć

Numer zgłoszenia 370129 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia dziewięć

Zapalnik do granatów kumulacyjno-odłamkowych Zielonka 2004-09-16

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-16

Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30

Uprawnieni WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA

Miasto twórcy PIĄTEK BOGDAN

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu PIĄTEK BOGDAN

Numer prawa wyłącznego 205854 dwieście pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 370130 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści

Sposób wytwarzania nawozu zawierającego azotan wapnia PL 2004-09-16

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-16

Numer WUP 02/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-02-27

Uprawnieni NAWROCKI ADAM

Miasto twórcy OLSZEWSKI RADOSŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu OLSZEWSKI RADOSŁAW

Numer prawa wyłącznego 200842 dwieście tysięcy osiemset czterdzieści dwa

Numer zgłoszenia 370131 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści jeden

Sposób zwiększania skuteczności usuwania SO2 w absorberach natryskowych PL 2004-09-16

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy BRONOWICKA AGNIESZKA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BRONOWICKA AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370132 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa

Drogowa balustrada bezpieczeństwa Wollescote 2004-09-16

Numer_BUP 06/2005 Data publikacji BUP 2005-03-21

Data wydania 2004-09-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni HILL & SMITH HOLDINGS PLC

Miasto twórcy BILLINGHAM SEAN

Status sprawy ” Doncaster”

Symbol planu BILLINGHAM SEAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370133 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy

moskitiery okienne wrocław