Dozujący układ zamykania pojemnika posiadającego otwór do wnętrza Essexville 2002-11-12

Dozujący układ zamykania pojemnika posiadającego otwór do wnętrza Essexville 2002-11-12

Krystaliczny hydrat 2-chloro-N-(4′-chlorobifenyl-2-ilo)-amidu  kwasu nikotynowego ERK PETER 2002-09-14

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-09-14

Numer WUP 08/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-08-31

Uprawnieni sposób jego wytwarzania

Miasto twórcy DE

Status sprawy ” ZIEGLER HANS”

Symbol planu DE

Numer prawa wyłącznego 220091 dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 370406 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta sześć

Sposoby wytwarzania statyn w postaci soli wapniowych 2002-08-16

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-08-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

Miasto twórcy LIFSHITZ-LIRON REVITAL

Status sprawy „”

Symbol planu LIFSHITZ-LIRON REVITAL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370407 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedem

Pochodne sulfonoamidowe ÁGAINÉ CSONGOR ÉVA 2002-09-25

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-09-25

Numer WUP 12/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-12-30

Uprawnieni sposób ich wytwarzania

Miasto twórcy HU

Status sprawy ” KESERÜ GYÖRGY MIKLÓS”

Symbol planu HU

Numer prawa wyłącznego 210131 dwieście dziesięć tysięcy sto trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 370408 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiem

Odzież ochronna przed czynnikami biologicznymi IT 2002-11-12

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-11-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CL.COM SRL

Miasto twórcy LO IOCO PASQUALINO

Status sprawy ” IT”

Symbol planu LO IOCO PASQUALINO

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370409 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięć

Dozujący układ zamykania pojemnika posiadającego otwór do wnętrza Essexville 2002-11-12

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-11-12

Numer WUP 06/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-06-30

Uprawnieni SEAQUIST CLOSURES FOREIGN

Miasto twórcy HICKS MARGE M.

Status sprawy „US”

Symbol planu HICKS MARGE M.

Numer prawa wyłącznego 202122 dwieście dwa tysiące sto dwadzieścia dwa

Numer zgłoszenia 370410 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć

Krystaliczny hydrat 2-chloro-N-(4′-chlorobifenyl-2-ilo)-amidu  kwasu nikotynowego ERK PETER 2002-09-14

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-09-14

Numer WUP 08/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-08-31

Uprawnieni sposób jego wytwarzania

Miasto twórcy DE

Status sprawy ” ZIEGLER HANS”

Symbol planu DE

Numer prawa wyłącznego 220091 dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 370406 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta sześć

Sposoby wytwarzania statyn w postaci soli wapniowych 2002-08-16

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-08-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

Miasto twórcy LIFSHITZ-LIRON REVITAL

Status sprawy „”

Symbol planu LIFSHITZ-LIRON REVITAL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370407 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedem

Pochodne sulfonoamidowe ÁGAINÉ CSONGOR ÉVA 2002-09-25

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-09-25

Numer WUP 12/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-12-30

Uprawnieni sposób ich wytwarzania

Miasto twórcy HU

Status sprawy ” KESERÜ GYÖRGY MIKLÓS”

Symbol planu HU

Numer prawa wyłącznego 210131 dwieście dziesięć tysięcy sto trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 370408 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiem

Odzież ochronna przed czynnikami biologicznymi IT 2002-11-12

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-11-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CL.COM SRL

Miasto twórcy LO IOCO PASQUALINO

Status sprawy ” IT”

Symbol planu LO IOCO PASQUALINO

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370409 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięć

Dozujący układ zamykania pojemnika posiadającego otwór do wnętrza Essexville 2002-11-12

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-11-12

Numer WUP 06/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-06-30

Uprawnieni SEAQUIST CLOSURES FOREIGN

Miasto twórcy HICKS MARGE M.

Status sprawy „US”

Symbol planu HICKS MARGE M.

Numer prawa wyłącznego 202122 dwieście dwa tysiące sto dwadzieścia dwa

Numer zgłoszenia 370410 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć

https://eupominki.com/467-akcesoria-kuchenne