Doustna postać dawki o przedłużonym uwalnianiu oksykodonu i jej zastosowanie Norwalk 2002-05-02

Doustna postać dawki o przedłużonym uwalnianiu oksykodonu i jej zastosowanie Norwalk 2002-05-02

Elektretowa włóknina pneumotermiczna PL 2009-05-19

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-19

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy Zgierz

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Zgierz

Numer prawa wyłącznego 215651 dwieście piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388072 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa

Podpórka wędkarska A01K97/10 2009-05-19

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-19

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni PIASKO JAROSŁAW

Miasto twórcy Radzyń Podlaski

Status sprawy „”

Symbol planu Radzyń Podlaski

Numer prawa wyłącznego 217725 dwieście siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć

Numer zgłoszenia 388073 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy

Urządzenie do transportu urobku BOCHEN ARTUR 2004-11-02

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-02

Numer WUP 04/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-04-30

Uprawnieni SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy ZIELONKA BRONISŁAW

Status sprawy ” KOZIEŁ ROMAN”

Symbol planu ZIELONKA BRONISŁAW

Numer prawa wyłącznego 205481 dwieście pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388074 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery

Oksymy RACK MICHAEL 1999-05-04

Numer_BUP 15/2009 Data publikacji BUP 2009-07-20

Data wydania 1999-05-04

Numer WUP 03/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-03-31

Uprawnieni sposób wytwarzania oksymów i sposób wytwarzania tioeterów

Miasto twórcy RHEINHEIMER JOACHIM

Status sprawy ” LOCHTMAN RENE”

Symbol planu RHEINHEIMER JOACHIM

Numer prawa wyłącznego 219088 dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388075 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć

Doustna postać dawki o przedłużonym uwalnianiu oksykodonu i jej zastosowanie Norwalk 2002-05-02

Numer_BUP 15/2009 Data publikacji BUP 2009-07-20

Data wydania 2002-05-02

Numer WUP 06/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-06-30

Uprawnieni EURO-CELTIQUE S. A.

Miasto twórcy WRIGHT CURTIS

Status sprawy ” Nowy Jork”

Symbol planu WRIGHT CURTIS

Numer prawa wyłącznego 221881 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388076 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć

Elektretowa włóknina pneumotermiczna PL 2009-05-19

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-19

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy Zgierz

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Zgierz

Numer prawa wyłącznego 215651 dwieście piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388072 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa

Podpórka wędkarska A01K97/10 2009-05-19

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-19

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni PIASKO JAROSŁAW

Miasto twórcy Radzyń Podlaski

Status sprawy „”

Symbol planu Radzyń Podlaski

Numer prawa wyłącznego 217725 dwieście siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć

Numer zgłoszenia 388073 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy

Urządzenie do transportu urobku BOCHEN ARTUR 2004-11-02

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-02

Numer WUP 04/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-04-30

Uprawnieni SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy ZIELONKA BRONISŁAW

Status sprawy ” KOZIEŁ ROMAN”

Symbol planu ZIELONKA BRONISŁAW

Numer prawa wyłącznego 205481 dwieście pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388074 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery

Oksymy RACK MICHAEL 1999-05-04

Numer_BUP 15/2009 Data publikacji BUP 2009-07-20

Data wydania 1999-05-04

Numer WUP 03/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-03-31

Uprawnieni sposób wytwarzania oksymów i sposób wytwarzania tioeterów

Miasto twórcy RHEINHEIMER JOACHIM

Status sprawy ” LOCHTMAN RENE”

Symbol planu RHEINHEIMER JOACHIM

Numer prawa wyłącznego 219088 dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388075 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć

Doustna postać dawki o przedłużonym uwalnianiu oksykodonu i jej zastosowanie Norwalk 2002-05-02

Numer_BUP 15/2009 Data publikacji BUP 2009-07-20

Data wydania 2002-05-02

Numer WUP 06/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-06-30

Uprawnieni EURO-CELTIQUE S. A.

Miasto twórcy WRIGHT CURTIS

Status sprawy ” Nowy Jork”

Symbol planu WRIGHT CURTIS

Numer prawa wyłącznego 221881 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388076 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć