Chiralne chlorki 1-alkoksymetylo-3-[(1R Poznań 2009-07-02

Chiralne chlorki 1-alkoksymetylo-3-[(1R Poznań 2009-07-02

Sposób i urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw Bogucin 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza jabłek

Miasto twórcy ZDUNEK ARTUR

Status sprawy ” Lublin”

Symbol planu ZDUNEK ARTUR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388443 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy

Głowica akustyczna do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw Kalita Lucjan 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza jabłek

Miasto twórcy ZDUNEK ARTUR

Status sprawy „G01N33/02 G01N29/00”

Symbol planu ZDUNEK ARTUR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388444 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery

Wielopłaszczyznowe ŻAL MARIUSZ 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31

Uprawnieni wielosekcyjne

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Baranowo”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 216299 dwieście szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388445 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć

Sposób obróbki obwiedniowej walcowych kół zębatych B23F9/08 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy Kościan

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Kościan

Numer prawa wyłącznego 215399 dwieście piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388446 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć

Chiralne chlorki 1-alkoksymetylo-3-[(1R Poznań 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni 2S

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 212804 dwieście dwanaście tysięcy osiemset cztery

Numer zgłoszenia 388447 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem

Sposób i urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw Bogucin 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza jabłek

Miasto twórcy ZDUNEK ARTUR

Status sprawy ” Lublin”

Symbol planu ZDUNEK ARTUR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388443 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy

Głowica akustyczna do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw Kalita Lucjan 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza jabłek

Miasto twórcy ZDUNEK ARTUR

Status sprawy „G01N33/02 G01N29/00”

Symbol planu ZDUNEK ARTUR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388444 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery

Wielopłaszczyznowe ŻAL MARIUSZ 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31

Uprawnieni wielosekcyjne

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Baranowo”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 216299 dwieście szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388445 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć

Sposób obróbki obwiedniowej walcowych kół zębatych B23F9/08 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy Kościan

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Kościan

Numer prawa wyłącznego 215399 dwieście piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388446 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć

Chiralne chlorki 1-alkoksymetylo-3-[(1R Poznań 2009-07-02

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-07-02

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni 2S

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 212804 dwieście dwanaście tysięcy osiemset cztery

Numer zgłoszenia 388447 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem

wynajem busów gostyń