Butla do gazów F16J12/00 F16C13/04 2009-06-11

Butla do gazów F16J12/00 F16C13/04 2009-06-11

Sposób wytwarzania modyfikatora mieszalności polimerów Warszawa 2009-09-02

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-02

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy LEGOCKA IZABELLA

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu LEGOCKA IZABELLA

Numer prawa wyłącznego 211191 dwieście jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388949 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć

Sposób wytwarzania polikaprolaktonu CELIŃSKI ŁUKASZ 2009-09-02

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-02

Numer WUP 09/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-09-30

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy JAMANEK DARIUSZ

Status sprawy ” BURSTIEN MARIOLA”

Symbol planu JAMANEK DARIUSZ

Numer prawa wyłącznego 214796 dwieście czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 388950 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt

Kompozyt bioaktywny zawierający lek przeciwbakteryjny oraz sposób jego wytwarzania Lublin 2009-09-02

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-02

Numer WUP 12/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-12-31

Uprawnieni MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy GINALSKA GRAŻYNA

Status sprawy ” Lublin”

Symbol planu GINALSKA GRAŻYNA

Numer prawa wyłącznego 212866 dwieście dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 388951 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden

Mikropaskowa antena sektorowa o polaryzacji prostopadłej do jej osi wzdłużnej H01Q21/00 H01Q13/10 H01Q9/00 2009-09-02

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-02

Numer WUP 02/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-02-27

Uprawnieni FERT PRZEMYSŁAW ELBOXRF

Miasto twórcy Olkusz

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Olkusz

Numer prawa wyłącznego 218961 dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388952 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa

Butla do gazów F16J12/00 F16C13/04 2009-06-11

Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28

Data wydania 2009-06-11

Numer WUP 10/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-10-30

Uprawnieni FABER INDUSTRIE S.P.A.

Miasto twórcy Venezia

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Venezia

Numer prawa wyłącznego 220423 dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia trzy

Numer zgłoszenia 388953 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy

Sposób wytwarzania modyfikatora mieszalności polimerów Warszawa 2009-09-02

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-02

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy LEGOCKA IZABELLA

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu LEGOCKA IZABELLA

Numer prawa wyłącznego 211191 dwieście jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388949 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć

Sposób wytwarzania polikaprolaktonu CELIŃSKI ŁUKASZ 2009-09-02

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-02

Numer WUP 09/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-09-30

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy JAMANEK DARIUSZ

Status sprawy ” BURSTIEN MARIOLA”

Symbol planu JAMANEK DARIUSZ

Numer prawa wyłącznego 214796 dwieście czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 388950 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt

Kompozyt bioaktywny zawierający lek przeciwbakteryjny oraz sposób jego wytwarzania Lublin 2009-09-02

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-02

Numer WUP 12/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-12-31

Uprawnieni MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy GINALSKA GRAŻYNA

Status sprawy ” Lublin”

Symbol planu GINALSKA GRAŻYNA

Numer prawa wyłącznego 212866 dwieście dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 388951 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden

Mikropaskowa antena sektorowa o polaryzacji prostopadłej do jej osi wzdłużnej H01Q21/00 H01Q13/10 H01Q9/00 2009-09-02

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-02

Numer WUP 02/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-02-27

Uprawnieni FERT PRZEMYSŁAW ELBOXRF

Miasto twórcy Olkusz

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Olkusz

Numer prawa wyłącznego 218961 dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 388952 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa

Butla do gazów F16J12/00 F16C13/04 2009-06-11

Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28

Data wydania 2009-06-11

Numer WUP 10/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-10-30

Uprawnieni FABER INDUSTRIE S.P.A.

Miasto twórcy Venezia

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Venezia

Numer prawa wyłącznego 220423 dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia trzy

Numer zgłoszenia 388953 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy

https://kompresyjni.pl/pl/content/26-ponczochy-uciskowe-2-stopnia-kompresji