Biokomposter WELMAN ARTUR 2011-07-06

Biokomposter WELMAN ARTUR 2011-07-06

Sposób otrzymywania modyfikowanych oligosilseskwioksanów klatkowych Swarzędz 2011-07-08

Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21

Data wydania 2011-07-08

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Miasto twórcy MACIEJEWSKI HIERONIM

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu MACIEJEWSKI HIERONIM

Numer prawa wyłącznego 217834 dwieście siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery

Numer zgłoszenia 395546 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć

Oksym(+)-(1S Wrocław 2011-07-06

Numer_BUP 06/2012 Data publikacji BUP 2012-03-12

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30

Uprawnieni 4R

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” Dębno”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 214603 dwieście czternaście tysięcy sześćset trzy

Numer zgłoszenia 395549 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć

Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym Poznań 2011-07-06

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP 09/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-09-30

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy KOT MARIUSZ

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu KOT MARIUSZ

Numer prawa wyłącznego 217986 dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 395550 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt

Urządzenie do poprawy biologicznej czystości wody C02F1/34 2011-07-06

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 217594 dwieście siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 395551 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden

Biokomposter WELMAN ARTUR 2011-07-06

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ŁUCZYWEK KRZYSZTOF

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Raszyn”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395552 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa

Sposób otrzymywania modyfikowanych oligosilseskwioksanów klatkowych Swarzędz 2011-07-08

Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21

Data wydania 2011-07-08

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Miasto twórcy MACIEJEWSKI HIERONIM

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu MACIEJEWSKI HIERONIM

Numer prawa wyłącznego 217834 dwieście siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery

Numer zgłoszenia 395546 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć

Oksym(+)-(1S Wrocław 2011-07-06

Numer_BUP 06/2012 Data publikacji BUP 2012-03-12

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30

Uprawnieni 4R

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” Dębno”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 214603 dwieście czternaście tysięcy sześćset trzy

Numer zgłoszenia 395549 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć

Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym Poznań 2011-07-06

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP 09/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-09-30

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy KOT MARIUSZ

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu KOT MARIUSZ

Numer prawa wyłącznego 217986 dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 395550 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt

Urządzenie do poprawy biologicznej czystości wody C02F1/34 2011-07-06

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 217594 dwieście siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 395551 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden

Biokomposter WELMAN ARTUR 2011-07-06

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ŁUCZYWEK KRZYSZTOF

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Raszyn”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395552 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa

sklep internetowy dla rowerzystów