Bioczujnik do wykrywania związków fenolowych Wrocław 2007-03-12

Bioczujnik do wykrywania związków fenolowych Wrocław 2007-03-12

Urządzenie rozjazdowe JANAS SEBASTIAN 2007-03-09

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-09

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Miasto twórcy MEDER ANDRZEJ

Status sprawy ” CZERNIAK DARIUSZ”

Symbol planu MEDER ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 214946 dwieście czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć

Numer zgłoszenia 381949 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć

Siekiera hydrauliczna B27L7/00 B26B23/00 2007-03-09

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni DROZDOWSKI FELIKS

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 381950 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt

Sposób i zespół urządzeń do ciągłego przetwarzania odpadów organicznych 2007-03-09

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-09

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni zwłaszcza zanieczyszczonych odpadowych tworzyw sztucznych

Miasto twórcy TOKARZ ZBIGNIEW

Status sprawy „B29B17/02 B09B3/00 C10B53/07”

Symbol planu TOKARZ ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego 210900 dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset

Numer zgłoszenia 381951 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden

Sposób Bocheńska Joanna 2007-03-09

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-09

Numer WUP 06/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-06-30

Uprawnieni urządzenie i układ do frakcjonowania mieszaniny węglowodorów w stanie gazowym

Miasto twórcy TOKARZ ZBIGNIEW

Status sprawy „C10G7/00”

Symbol planu TOKARZ ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego 208902 dwieście osiem tysięcy dziewięćset dwa

Numer zgłoszenia 381952 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa

Bioczujnik do wykrywania związków fenolowych Wrocław 2007-03-12

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-12

Numer WUP 01/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-01-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy CABAJ JOANNA

Status sprawy ” Wołów”

Symbol planu CABAJ JOANNA

Numer prawa wyłącznego 207643 dwieście siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy

Numer zgłoszenia 381953 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy

Urządzenie rozjazdowe JANAS SEBASTIAN 2007-03-09

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-09

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Miasto twórcy MEDER ANDRZEJ

Status sprawy ” CZERNIAK DARIUSZ”

Symbol planu MEDER ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 214946 dwieście czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć

Numer zgłoszenia 381949 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć

Siekiera hydrauliczna B27L7/00 B26B23/00 2007-03-09

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni DROZDOWSKI FELIKS

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 381950 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt

Sposób i zespół urządzeń do ciągłego przetwarzania odpadów organicznych 2007-03-09

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-09

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni zwłaszcza zanieczyszczonych odpadowych tworzyw sztucznych

Miasto twórcy TOKARZ ZBIGNIEW

Status sprawy „B29B17/02 B09B3/00 C10B53/07”

Symbol planu TOKARZ ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego 210900 dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset

Numer zgłoszenia 381951 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden

Sposób Bocheńska Joanna 2007-03-09

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-09

Numer WUP 06/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-06-30

Uprawnieni urządzenie i układ do frakcjonowania mieszaniny węglowodorów w stanie gazowym

Miasto twórcy TOKARZ ZBIGNIEW

Status sprawy „C10G7/00”

Symbol planu TOKARZ ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego 208902 dwieście osiem tysięcy dziewięćset dwa

Numer zgłoszenia 381952 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa

Bioczujnik do wykrywania związków fenolowych Wrocław 2007-03-12

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-12

Numer WUP 01/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-01-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy CABAJ JOANNA

Status sprawy ” Wołów”

Symbol planu CABAJ JOANNA

Numer prawa wyłącznego 207643 dwieście siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy

Numer zgłoszenia 381953 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy

podkolanówki na żylaki