Bieżnia urządzenia do ćwiczeń fizycznych fitness A61H1/00 A63B23/04 2009-04-09

Bieżnia urządzenia do ćwiczeń fizycznych fitness A61H1/00 A63B23/04 2009-04-09

Kolektor energetyczny F03D11/04 F03D11/00 F03D1/04 F03D1/02 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CHLEBOWSKA EWELINA

Miasto twórcy Szczerców

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Szczerców

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 387746 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć

Dozownik produktu sypkiego B65D83/06 B65B1/30 B65D83/00 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni WIŚNIEWSKA MAGDALENA

Miasto twórcy Otomino

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Otomino

Numer prawa wyłącznego 214967 dwieście czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 387747 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem

Klawiatura intuicyjna G06F3/02 H04M1/26 H04W88/02 H04W92/08 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WALKIEWICZ ŁUKASZ

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 387748 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem

Nowe pochodne 4 KAZIMIERCZUK ZYGMUNT 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 5

Miasto twórcy FUNDACJA ROZWOJU DIAGNOSTYKI I TERAPII

Status sprawy ” PINNA LORENZO A.”

Symbol planu FUNDACJA ROZWOJU DIAGNOSTYKI I TERAPII

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 387749 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć

Bieżnia urządzenia do ćwiczeń fizycznych fitness A61H1/00 A63B23/04 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TROJANOWSKI ANTONI

Miasto twórcy Nysa

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Nysa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 387750 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt

Kolektor energetyczny F03D11/04 F03D11/00 F03D1/04 F03D1/02 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CHLEBOWSKA EWELINA

Miasto twórcy Szczerców

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Szczerców

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 387746 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć

Dozownik produktu sypkiego B65D83/06 B65B1/30 B65D83/00 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni WIŚNIEWSKA MAGDALENA

Miasto twórcy Otomino

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Otomino

Numer prawa wyłącznego 214967 dwieście czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 387747 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem

Klawiatura intuicyjna G06F3/02 H04M1/26 H04W88/02 H04W92/08 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WALKIEWICZ ŁUKASZ

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 387748 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem

Nowe pochodne 4 KAZIMIERCZUK ZYGMUNT 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 5

Miasto twórcy FUNDACJA ROZWOJU DIAGNOSTYKI I TERAPII

Status sprawy ” PINNA LORENZO A.”

Symbol planu FUNDACJA ROZWOJU DIAGNOSTYKI I TERAPII

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 387749 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć

Bieżnia urządzenia do ćwiczeń fizycznych fitness A61H1/00 A63B23/04 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TROJANOWSKI ANTONI

Miasto twórcy Nysa

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Nysa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 387750 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt