Beton do produkcji pustaków 2007-03-19

Beton do produkcji pustaków 2007-03-19

Sposób regeneracji wewnętrznych powierzchni cylindrycznych i stanowisko do regeneracji wewnętrznych powierzchni cylindrycznych PIETROWSKI ROMUALD 2007-03-19

Numer_BUP 19/2007 Data publikacji BUP 2007-09-17

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni FABRYKA ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH FAZOS SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy TYCZKA JACEK

Status sprawy ” SUBSTYK ANDRZEJ”

Symbol planu TYCZKA JACEK

Numer prawa wyłącznego 214255 dwieście czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382001 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące jeden

Sposób wytwarzania przewodzącego kauczuku butadienowego lub butadienowo-styrenowego C08F36/06 C08F236/10 C08C19/00 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Miasto twórcy Złocieniec

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Złocieniec

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382002 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwa

Sposób wytwarzania przewodzącego poliizoprenu albo kauczuku naturalnego C08F136/08 C08C19/00 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Miasto twórcy Złocieniec

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Złocieniec

Numer prawa wyłącznego 209222 dwieście dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa

Numer zgłoszenia 382003 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzy

Bateria sucha 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza o małych wymiarach

Miasto twórcy BOROWSKI TOMASZ

Status sprawy „H01M4/06 H01M4/02 H01M6/14”

Symbol planu BOROWSKI TOMASZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382004 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące cztery

Beton do produkcji pustaków 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza pustaków stropowych

Miasto twórcy PASZKOWSKI ANDRZEJ

Status sprawy „C04B16/08”

Symbol planu PASZKOWSKI ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382005 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięć

Sposób regeneracji wewnętrznych powierzchni cylindrycznych i stanowisko do regeneracji wewnętrznych powierzchni cylindrycznych PIETROWSKI ROMUALD 2007-03-19

Numer_BUP 19/2007 Data publikacji BUP 2007-09-17

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni FABRYKA ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH FAZOS SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy TYCZKA JACEK

Status sprawy ” SUBSTYK ANDRZEJ”

Symbol planu TYCZKA JACEK

Numer prawa wyłącznego 214255 dwieście czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382001 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące jeden

Sposób wytwarzania przewodzącego kauczuku butadienowego lub butadienowo-styrenowego C08F36/06 C08F236/10 C08C19/00 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Miasto twórcy Złocieniec

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Złocieniec

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382002 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwa

Sposób wytwarzania przewodzącego poliizoprenu albo kauczuku naturalnego C08F136/08 C08C19/00 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Miasto twórcy Złocieniec

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Złocieniec

Numer prawa wyłącznego 209222 dwieście dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa

Numer zgłoszenia 382003 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzy

Bateria sucha 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza o małych wymiarach

Miasto twórcy BOROWSKI TOMASZ

Status sprawy „H01M4/06 H01M4/02 H01M6/14”

Symbol planu BOROWSKI TOMASZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382004 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące cztery

Beton do produkcji pustaków 2007-03-19

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza pustaków stropowych

Miasto twórcy PASZKOWSKI ANDRZEJ

Status sprawy „C04B16/08”

Symbol planu PASZKOWSKI ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382005 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięć

miedziana lampa złota