Belka ościeża okien PL 2016-12-24

Belka ościeża okien PL 2016-12-24

Urządzenie generujące przepisy Fert Bartosz 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza przepisy kulinarne

Miasto twórcy KANIEWSKI MAREK

Status sprawy „G06F13/00”

Symbol planu KANIEWSKI MAREK

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419966 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć

Gablota muzealna z układem podnoszenia klosza A47F3/00 A47F3/11 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PPH MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419967 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem

Wyrzutnia magnetronowa H01J29/48 H01J37/073 H01J23/06 2016-12-24

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WINDLIPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419969 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć

Izolacyjny profil montażowy i sposób wytwarzania izolacyjnych profili montażowych E06B1/56 E06B1/60 E06B1/70 B29C39/02 2016-12-24

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-24

Numer WUP 03/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-03-29

Uprawnieni ERGO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Ptakowice

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Ptakowice

Numer prawa wyłącznego 231610 dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć

Numer zgłoszenia 419970 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt

Belka ościeża okien PL 2016-12-24

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni drzwi i fasad oraz sposób wytwarzania belki ościeża okien

Miasto twórcy PL

Status sprawy „”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419971 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden

Urządzenie generujące przepisy Fert Bartosz 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza przepisy kulinarne

Miasto twórcy KANIEWSKI MAREK

Status sprawy „G06F13/00”

Symbol planu KANIEWSKI MAREK

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419966 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć

Gablota muzealna z układem podnoszenia klosza A47F3/00 A47F3/11 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PPH MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419967 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem

Wyrzutnia magnetronowa H01J29/48 H01J37/073 H01J23/06 2016-12-24

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WINDLIPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419969 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć

Izolacyjny profil montażowy i sposób wytwarzania izolacyjnych profili montażowych E06B1/56 E06B1/60 E06B1/70 B29C39/02 2016-12-24

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-24

Numer WUP 03/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-03-29

Uprawnieni ERGO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Ptakowice

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Ptakowice

Numer prawa wyłącznego 231610 dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć

Numer zgłoszenia 419970 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt

Belka ościeża okien PL 2016-12-24

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni drzwi i fasad oraz sposób wytwarzania belki ościeża okien

Miasto twórcy PL

Status sprawy „”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419971 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden

https://choinkowo.pl/blog/blog/choinka-w-stylu-glamour