admin

Sposób wytwarzania politetrahydrofuranu ELLER KARSTEN 1995-09-21

Silnik z wtryskiem wody do cylindra Łazewska Sławomira 1995-08-31 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania 1995-08-31 Numer WUP 10/2000 Data_Publikacji_WUP 2000-10-31 Uprawnieni ENTHERM Miasto twórcy BINION W.SIDNEY Status sprawy „F02B47/02” Symbol planu BINION W.SIDNEY Numer prawa wyłącznego 179811 sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jedenaście Numer zgłoszenia 319296 trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć […]

Read More

Połączenie prostacykliny z estrogenem lub progestinem dla zapobiegania i leczenia choroby miażdżycowej naczyń 1995-09-22

Urządzenie służące do prezentacji towarów A47F5/08 1997-04-04 Numer_BUP 21/1997 Data publikacji BUP 1997-10-13 Data wydania 1997-04-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni DULA-WERKE Dustmann & Co. GmbH Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319291 trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden Fotostabilna kompozycja filtrująca zawierająca pochodną […]

Read More

Kompozycja kosmetyczna do utrzymywania fryzury i/lub nadania kształtu włóknom keratynowym A61K7/11 1997-04-04

Sposób chemicznej obróbki masy długowłóknistej bd 1997-04-04 Numer_BUP 21/1998 Data publikacji BUP 1998-10-12 Data wydania 1997-04-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza z lnu lub konopi Miasto twórcy WOŁUKANIS ALICJA Status sprawy ” bd” Symbol planu WOŁUKANIS ALICJA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319286 trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć Urządzenie do znakowania nawierzchni jezdni […]

Read More

Błystka wędkarska A01K85/12 1997-04-02

Jednorazowe urządzenie do analizy cieczy fizjologicznej G01N33/52 A61B10/00 C12Q1/28 1995-09-19 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania 1995-09-19 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni Chaffringeon Bernard Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319280 trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt Sposób wytwarzania zeolitu typu erionitu-offretytu w […]

Read More

Zastosowanie 3-tlenku 2 BERNARD BRUNO 1995-09-19

Granulki witalizujące zawierające popiół i gips i sposób wytwarzania tych granulek GÖTHE KLAS 1995-09-21 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania 1995-09-21 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni RESAMCO HB Miasto twórcy SE Status sprawy „bd” Symbol planu SE Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319275 trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć Naczynie użytkowe z uchwytem […]

Read More

Układ zawieszania pozornych sufitów E04B9/20 F16B7/14 1995-09-12

Nowe pochodne 2 BERZSENYI PAL 1997-04-03 Numer_BUP 21/1997 Data publikacji BUP 1997-10-13 Data wydania 1997-04-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 3-benzodiazepiny Miasto twórcy HU Status sprawy ” TARNAWA ISTVAN” Symbol planu HU Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319270 trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt Materiał chłonny Appleton 1995-08-04 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania […]

Read More

Sposób wytwarzania enancjomerycznie czystych kwasów cykloalkanoindolo- i azaindolo- oraz pirymido [1 VAN LAAK KAI 1997-04-03

Urządzenie do zawieszania żaluzji pionowych E06B9/36 1997-04-03 Numer_BUP 21/1998 Data publikacji BUP 1998-10-12 Data wydania 1997-04-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MAGNUM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319265 trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć Urządzenie końcowe FI […]

Read More

Ochronna przestawna bariera drogowa PL 1997-04-03

Taśma ustalająca położenie podłużnego przedmiotu względem oprawy DK 1995-09-19 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania 1995-09-19 Numer WUP 01/2000 Data_Publikacji_WUP 2000-01-31 Uprawnieni N.V. RAYCHEM S.A. Miasto twórcy LAEREMANS ETIENNE Status sprawy ” BE” Symbol planu LAEREMANS ETIENNE Numer prawa wyłącznego 177691 sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 319260 trzysta dziewiętnaście […]

Read More

Transdermalny system terapeutyczny zawierający skopolaminę A61K31/46 A61K9/70 A61L15/44 A61P1/08 1995-09-09

Szyba gotowa do osadzenia w ramie otworu na szybę oraz sposób wytwarzania szyby gotowej do osadzenia w ramie otworu na szybę Retheuil 1996-07-19 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania 1996-07-19 Numer WUP 01/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-01-31 Uprawnieni SAINT-GOBAIN VITRAGE Miasto twórcy HUCHET GÉRARD Status sprawy ” Montmartin” Symbol planu HUCHET GÉRARD Numer prawa wyłącznego […]

Read More

Układ recyrkulacji spalin do silnika z zapłonem sprężeniowym oraz sposób sterowania recyrkulacji spalin w silnikach z zapłonem sprężeniowym F02D21/08 1996-07-10

Sposób otrzymywania czystych produktów z surowego antracenu Castrop-Rauxel 1997-04-02 Numer_BUP 21/1997 Data publikacji BUP 1997-10-13 Data wydania 1997-04-02 Numer WUP 01/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-01-30 Uprawnieni VFT AG Miasto twórcy TALBIERSKY JÖRG Status sprawy ” Dorsten” Symbol planu TALBIERSKY JÖRG Numer prawa wyłącznego 186574 sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery Numer zgłoszenia 319250 trzysta dziewiętnaście tysięcy […]

Read More