admin

Sposób wytwarzania alkilowych eterów kwasu glikolowego Wrocław 1989-03-29

Środek owado- Piotrowska Sławomira 1988-07-21 Numer_BUP 22/1989 Data publikacji BUP 1989-10-30 Data wydania 1988-07-21 Numer WUP 08/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-08-31 Uprawnieni roztoczo- i nicieniobójczy Miasto twórcy Status sprawy „A01N43/90” Symbol planu Numer prawa wyłącznego 158212 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście Numer zgłoszenia 278571 dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu […]

Read More

Materiał podsadzkowy dla górnictwa podziemnego Gladbeck 1989-03-31

Układ nastawianego filtru cyfrowego G06K 1989-03-30 Numer_BUP 20/1990 Data publikacji BUP 1990-10-01 Data wydania 1989-03-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 278562 dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa Układ zabezpieczenia przemiennika częstotliwościowego PL 1989-03-31 Numer_BUP […]

Read More

Układ hydrauliczny stanowiska badawczego siłowników hydraulicznych F15B19/00 1989-03-30

Układ kontroli poziomu sygnału wejściowego bez przerywania transmisji – zwłaszcza w traktach światłowodowych 1989-03-29 Numer_BUP 20/1990 Data publikacji BUP 1990-10-01 Data wydania 1989-03-29 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni OŚRODEK TECHNIKI OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ Miasto twórcy CICHOCKI TADEUSZ Status sprawy „” Symbol planu CICHOCKI TADEUSZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 278555 dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć […]

Read More

Motopompa pływająca zwłaszcza dla pożarnictwa PL 1989-03-29

Sposób wzbogacania najdrobniejszych ziarn węglowych metodą flotacji BRZEZINA ROMUALD 1989-03-29 Numer_BUP 01/1990 Data publikacji BUP 1990-01-08 Data wydania 1989-03-29 Numer WUP 01/1991 Data_Publikacji_WUP 1991-01-31 Uprawnieni GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Miasto twórcy NOWAK ZYGFRYD Status sprawy ” PALT PAWEŁ” Symbol planu NOWAK ZYGFRYD Numer prawa wyłącznego 152703 sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzy Numer zgłoszenia 278549 dwieście […]

Read More

Sposób otrzymywania spoiwa anhydrytowego bd 1989-03-29

Układ do pomiaru częstotliwości okresu i czasu PL 1989-03-30 Numer_BUP 01/1990 Data publikacji BUP 1990-01-08 Data wydania 1989-03-30 Numer WUP 04/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-04-30 Uprawnieni GASZTOLD ELŻBIETA Miasto twórcy Warszawa Status sprawy ” PL” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 157036 sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści sześć Numer zgłoszenia 278542 dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści […]

Read More

Układanka dydaktyczna G09B 1989-03-30

Wiertnica przodkowa bd 1989-03-28 Numer_BUP 20/1990 Data publikacji BUP 1990-10-01 Data wydania 1989-03-28 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI WĘGLA „ZACHÓD” W ZABRZU KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO „WAWEL” Miasto twórcy MAJOR ROMAN Status sprawy ” „ Symbol planu MAJOR ROMAN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 278537 dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem Urządzenie do […]

Read More

Warystorowy dzielnik wysokich napięć KARWAT CZESŁAW 1989-03-28

Sposób i urządzenie do rozplatania lin wielosplotowych KŁAPOĆ MIKOŁAJ 1989-03-28 Numer_BUP 20/1990 Data publikacji BUP 1990-10-01 Data wydania 1989-03-28 Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31 Uprawnieni WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERSKA IM. J. GAGARINA Miasto twórcy MAZUROWSKI ZENON Status sprawy ” RUGOR ERYK” Symbol planu MAZUROWSKI ZENON Numer prawa wyłącznego 159616 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście Numer […]

Read More

Siłownik hydrauliczny przesuwu zmechanizowanej obudowy górniczej NOWAK KAROL 1989-03-28

Sposób wytwarzania kopolimerów laktydu z Ɛ-kaprolaktonem PL 1989-03-29 Numer_BUP 20/1990 Data publikacji BUP 1990-10-01 Data wydania 1989-03-29 Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31 Uprawnieni CENTRUM CHEMII POLIMERÓW PAN Miasto twórcy BERO MACIEJ Status sprawy ” PL” Symbol planu BERO MACIEJ Numer prawa wyłącznego 159691 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 278525 dwieście siedemdziesiąt […]

Read More

Sposób wytwarzania kopolimerów laktydu i Ɛ-kaprolaktonu PL 1989-03-29

Łoże do pielęgnacji obłożnie chorych OLECH MARCIN 1989-03-28 Numer_BUP 05/1991 Data publikacji BUP 1991-03-11 Data wydania 1989-03-28 Numer WUP 09/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-09-30 Uprawnieni SZULC JERZY Miasto twórcy PL Status sprawy „Warszawa” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 158605 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięć Numer zgłoszenia 278519 dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście Urządzenie do […]

Read More

Układ transportu odpadów przemysłowych GAWLIŃSKI KRZYSZTOF 1989-03-28

Urządzenie do zmniejszenia amplitudy i czasu trwania pulsacji ciśnień w rurociągach ciśnieniowych doprowadzających wodę do turbin wodnych i pompoturbin pracujących w układzie blokowym LEWANDOWSKI STANISŁAW 1989-03-24 Numer_BUP 20/1990 Data publikacji BUP 1990-10-01 Data wydania 1989-03-24 Numer WUP 09/1993 Data_Publikacji_WUP 1993-09-30 Uprawnieni ELEKTROWNIA SZCZYTOWO-POMPOWA „ŻARNOWIEC” Miasto twórcy PL Status sprawy „Wejherowo” Symbol planu PL Numer prawa […]

Read More