admin

Arkusz szkła przeznaczony do wytwarzania płyt do oszkleń i płyta do oszkleń C03C3/087 1997-09-19

Silnik tłokowy F02B75/32 1997-09-19 Numer_BUP 06/1998 Data publikacji BUP 1998-03-16 Data wydania 1997-09-19 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KILJANEK KAZIMIERZ Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 322186 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć Urządzenie do sterowania układem świateł ostrzegawczych dla samochodów B60Q1/22 B60Q1/52 B60Q1/46 […]

Read More

Urządzenie do regulacji siły uciągu ciągnika rolniczego Warszawa 1997-09-19

Uniwersalny regeneracyjny kompozyt metalożywiczny do tworzenia bądź odtwarzania warstw wierzchnich elementów maszyn PL 1997-09-17 Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29 Data wydania 1997-09-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI Miasto twórcy JANECKI JANUSZ Status sprawy ” PL” Symbol planu JANECKI JANUSZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 322181 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt […]

Read More

Uniwersalny regeneracyjny kompozyt metalożywiczny do tworzenia bądź odtwarzania warstw wierzchnich elementów maszyn Warszawa 1997-09-17

Doustne farmaceutyczne postacie dawkowane zawierające inhibitor pompy protonowej i środek prokinetyczny SE 1996-12-20 Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19 Data wydania 1996-12-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ASTRA AKTIEBOLAG Miasto twórcy HALLGREN AGNETA Status sprawy ” SE” Symbol planu HALLGREN AGNETA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 322176 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć Sposób […]

Read More

Farmaceutyczna postać dawkowana Mölndal 1996-12-20

Rozciągarka grzebieniowa D01H5/04 1996-03-06 Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19 Data wydania 1996-03-06 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni GILL SYSTEMS LIMITED Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 322171 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden Odkurzacz A47L9/18 1996-02-29 Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19 […]

Read More

Mieszane kompozycje herbicydowe A01N43/40 A01N39/04 A01N39/02 A01N25/12 A01N25/02 1996-03-08

Przezroczysty element budowlany Hofheim 1996-03-07 Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19 Data wydania 1996-03-07 Numer WUP 09/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-09-30 Uprawnieni składający się z co najmniej dwóch równolegle usytuowanych szyb z przezroczystego materiału Miasto twórcy ZIMMERMANN ANDREAS Status sprawy „DE” Symbol planu ZIMMERMANN ANDREAS Numer prawa wyłącznego 184220 sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia Numer zgłoszenia […]

Read More

Kompozycja farmaceutyczna zawierająca sole alkiloamonowe kwasów 2-arylopropionowych do pozajelitowego stosowania i sposób otrzymywania kompozycji L’aquila 1996-12-23

Wieloskładnikowa jednostkowa musująca postać dawkowana zawierająca inhibitor pompy protonowej A61K31/4439 A61K9/46 A61P1/04 1996-12-20 Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19 Data wydania 1996-12-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ASTRA AKTIEBOLAG Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 322161 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden Materiał […]

Read More

Sposób wytwarzania prostagladyn E1 bd 1996-03-07

Sposób otrzymywania estrów kwasów jednokarboksylowych Warszawa 1997-09-18 Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29 Data wydania 1997-09-18 Numer WUP 08/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-08-31 Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO Miasto twórcy PIECHOTA STANISŁAW Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu PIECHOTA STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 187581 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 322156 […]

Read More

Sposób otrzymywania 1 JAROSZUK ELŻBIETA 1997-09-18

Sposób i urządzenie do pomiaru przestrzennych przemieszczeń kątowych wałów H02K15/16 1997-09-16 Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29 Data wydania 1997-09-16 Numer WUP 05/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-05-31 Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 183165 sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto […]

Read More

Sposób otrzymywania heterogenizowanego katalizatora platynowego Poznań 1997-09-15

Sposób i urządzenie do grawimetrycznego wyznaczania pozycji statku G01C21/08 G05D1/02 1997-09-15 Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29 Data wydania 1997-09-15 Numer WUP 06/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-06-28 Uprawnieni JACKOWSKI KAJETAN Miasto twórcy Gdynia Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Gdynia Numer prawa wyłącznego 183599 sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt […]

Read More

Kształtowy element konstrukcyjny bd 1997-09-15

Sposób i urządzenie do obróbki organicznych materiałów odpadowych CA 1996-03-06 Numer_BUP 01/1998 Data publikacji BUP 1998-01-05 Data wydania 1996-03-06 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ELI ECO LOGIC INC. Miasto twórcy CAMPBELL KELVIN R. Status sprawy ” CA” Symbol planu CAMPBELL KELVIN R. Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 322141 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści jeden […]

Read More