admin

Zespół odpylający zgrzeblarki wałkowej Zabrzeg 1989-01-04

Urządzenie do odwadniania skoagulowanych białek mleka bd 1989-01-02 Numer_BUP 14/1990 Data publikacji BUP 1990-07-09 Data wydania 1989-01-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT MLECZARSTWA Miasto twórcy DAJNOWIEC ZBIGNIEW Status sprawy ” „ Symbol planu DAJNOWIEC ZBIGNIEW Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277066 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć Układ wytwarzania sygnału zerowania sterownika Gdynia 1989-01-04 […]

Read More

Sposób wytwarzania kompozytu z osnową metaliczną C04B35/10 1989-01-05

Sposób oraz urządzenie do odtłuszczania kości C11B13/00 C11B1/12 1989-01-05 Numer_BUP 14/1990 Data publikacji BUP 1990-07-09 Data wydania 1989-01-05 Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31 Uprawnieni INSTYTUT MASZYN SPOŻYWCZYCH Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 159568 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem […]

Read More

Układ pasywnego czujnika podczerwieni WOJTAŚ WALDEMAR 1989-01-05

Sposób wytwarzania oleju izolującego elektrycznie DYRKA WŁODZIMIERZ 1989-01-03 Numer_BUP 14/1990 Data publikacji BUP 1990-07-09 Data wydania 1989-01-03 Numer WUP 05/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-05-29 Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII NAFTY Miasto twórcy KALNY ZENON Status sprawy ” LIPOWICZ MARIUSZ” Symbol planu KALNY ZENON Numer prawa wyłącznego 157455 sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 277047 dwieście siedemdziesiąt […]

Read More

Czujnik piezoelektryczny 1989-01-03

Podciśnieniowa napełniarka pojemników zwłaszcza butelek — 1989-01-02 Numer_BUP 14/1990 Data publikacji BUP 1990-07-09 Data wydania 1989-01-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH MASZYN PAKUJĄCYCH Miasto twórcy OWCZARZAK CZESŁAW Status sprawy ” –„ Symbol planu OWCZARZAK CZESŁAW Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277042 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dwa Urządzenie do natleniania wody E02B 1989-01-02 […]

Read More

Karuzelowa napełniarka butelek lub podobnych pojemników Poznań 1989-01-02

Układ do regulacji wydatku sprężonego powietrza w zespole sprężarkowym KACZOR MARIAN 1989-01-02 Numer_BUP 14/1990 Data publikacji BUP 1990-07-09 Data wydania 1989-01-02 Numer WUP 07/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-07-31 Uprawnieni zwłaszcza do wiertnic samojezdnych Miasto twórcy BZDZIEL JANUSZ Status sprawy ” KAPTURZAK JAN” Symbol planu BZDZIEL JANUSZ Numer prawa wyłącznego 157975 sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć […]

Read More

Sposób wykonywania powłoki ochronnej SCZYRBA STEFAN 1989-01-02

Układ grzejny poduszki elektrycznej ZEMBATY MAREK 1988-12-30 Numer_BUP 20/1989 Data publikacji BUP 1989-10-02 Data wydania 1988-12-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni RADIOTECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY Miasto twórcy PL Status sprawy „” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277032 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści dwa Bezcięgnowy mechanizm posuwu górniczego kombajnu ścianowego PENAR ZDZISŁAW 1989-01-02 Numer_BUP […]

Read More

Sposób wytwarzania nowej pochodnej kwasu nikotynowego C07D 1987-05-15

Sposób i układ wykrywania uszkodzeń tyrystorów w połączeniu szeregowym Warszawa 1989-01-02 Numer_BUP 14/1990 Data publikacji BUP 1990-07-09 Data wydania 1989-01-02 Numer WUP 11/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-11-30 Uprawnieni INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Miasto twórcy KRÓLIKOWSKI WINCENTY Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu KRÓLIKOWSKI WINCENTY Numer prawa wyłącznego 159054 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery Numer zgłoszenia 277027 dwieście siedemdziesiąt […]

Read More

Naparstek elektryczny H01R 1989-01-02

Sposób uszczelniania i wzmacniania gruntów bd 1989-01-02 Numer_BUP 14/1990 Data publikacji BUP 1990-07-09 Data wydania 1989-01-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WARSZAWSKIE CENTRUM POSTĘPU TECHNICZNO-ORGANIZACYJNEGO BUDOWNICTWA Miasto twórcy DOBRZYŃSKA MARZENA Status sprawy ” „ Symbol planu DOBRZYŃSKA MARZENA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277022 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa Ściana osłonowa E04B 1989-01-02 Numer_BUP […]

Read More

Sposób wytwarzania kształtek szklanych dla elektroniki GAWLAS JAN 1989-01-18

Układ impulsowego zasilania silnika krokowego H02P 1989-01-18 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277266 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć Sposób zapobiegania awariom reaktorów utleniania węglowodorów RYGIEL […]

Read More

Sposób wytwarzania mączki paszowej z krwi zwierzęcej — 1989-01-18

Sposób wytwarzania nowych analogów nukleozydów dideoksydidehydrokarbocyklicznych St paul 1989-01-19 Numer_BUP 19/1989 Data publikacji BUP 1989-09-18 Data wydania 1989-01-19 Numer WUP 05/1994 Data_Publikacji_WUP 1994-05-31 Uprawnieni REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA Miasto twórcy HUA MEI Status sprawy ” Haidian district” Symbol planu HUA MEI Numer prawa wyłącznego 163814 sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście Numer zgłoszenia […]

Read More