admin

Sposób i palnik do spalania paliwa stałego CHARLAK SEBASTIAN 2015-12-22

Sposób otrzymywania prepregów epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym lub węglowym oraz laminator do jego realizacji CIEPLAK MARIUSZ 2015-12-22 Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03 Data wydania 2015-12-22 Numer WUP 09/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-09-28 Uprawnieni POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Miasto twórcy OLIWA RAFAŁ Status sprawy „Rzeszów” Symbol planu OLIWA RAFAŁ Numer prawa wyłącznego 230104 dwieście trzydzieści tysięcy […]

Read More

Siewnik pneumatyczny HENECZKOWSKI MACIEJ 2015-03-25

Sposób wytwarzania odlewów z stopów lekkich zbrojonych strefowo elementami metalowymi w formie wtopek Gronek Zbigniew 2015-03-24 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-24 Numer WUP 03/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-03-29 Uprawnieni zwłaszcza w formach piaskowych i trwałych Miasto twórcy THONII LOTHAR RUDOLF Status sprawy „B22D21/04 B22C9/04 C22C49/00 C22C49/04” Symbol planu THONII LOTHAR RUDOLF Numer prawa […]

Read More

Sposób otrzymywania modyfikowanych oligosilseskwioksanów klatkowych Swarzędz 2011-07-08

Pojemnik na świece z wewnętrzną cyrkulacją powietrza F21V35/00 2011-07-06 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-06 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KORONA SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy Wieluń Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu Wieluń Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395541 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden Jednostka nawodna do […]

Read More

Sposób odlewania pojemnika na świecowy podgrzewacz stołowy C22C1/02 B22D17/00 B22D21/00 2011-07-06

Sposób uszlachetniania drewna naturalnego Justyńska Jolanta 2011-07-05 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-05 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza bukowego Miasto twórcy ALBERT MICHAŁ Status sprawy „B27M1/08 B27K3/15” Symbol planu ALBERT MICHAŁ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395536 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć Akcesorium kuchenne RESEMANN JÖRG ANDREAS 2011-07-06 Numer_BUP […]

Read More

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV metodą polikondensacji PL 2009-07-01

Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do benzyn silnikowych PL 2009-07-01 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-07-01 Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30 Uprawnieni INSTYTUT NAFTY I GAZU Miasto twórcy Kędzierzyn-Koźle Status sprawy ” PL” Symbol planu Kędzierzyn-Koźle Numer prawa wyłącznego 214575 dwieście czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 388433 trzysta […]

Read More

Górnicza siatka okładzinowa łańcuchowa dwuzaczepowa PL 2009-07-01

Sposób pirolizy odpadowych tworzyw sztucznych LEWANDOWSKI STANISŁAW 2009-06-30 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-30 Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30 Uprawnieni BOGACKA IZABELLA Miasto twórcy PL Status sprawy „Warszawa” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 216590 dwieście szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt Numer zgłoszenia 388428 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem Sposób wytwarzania […]

Read More

Syfon zwłaszcza do systemów odwodnień liniowych A47K3/40 E03C1/22 E03F5/04 2009-06-30

Sposób suszenia rozpyłowego PL 2009-06-30 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-30 Numer WUP 03/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-03-29 Uprawnieni POLITECHNIKA ŁÓDZKA Miasto twórcy ZBICIŃSKI IRENEUSZ Status sprawy ” PL” Symbol planu ZBICIŃSKI IRENEUSZ Numer prawa wyłącznego 213458 dwieście trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 388423 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy Sposób […]

Read More

Urządzenie zamknięcia luku statku CYDZIK TOMASZ 2007-03-22

Komora kriogeniczna F25D23/00 A61H33/06 2007-03-21 Numer_BUP 19/2007 Data publikacji BUP 2007-09-17 Data wydania 2007-03-21 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni CREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382028 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem System użytkowania bezgotówkowych automatów do sprzedaży G07F11/00 G06Q30/00 2007-03-21 Numer_BUP […]

Read More

Sposób pobierania próbek materiałów sypkich i urządzenie do pobierania próbek materiałów sypkich PL 2007-03-21

Spalinowy silnik płytowy F02B53/00 2007-06-19 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-19 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni NAWROT KAZIMIERZ Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382023 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy Sposób wytwarzania dyfuzora światłowodowego i dyfuzor światłowodowy G02B6/00 G02B6/02 A61N5/06 […]

Read More

Kompozycja farmaceutyczna Pietruszyńska-Dajewska Elżbieta 2002-11-05

Antagonisty receptora wazopresyny na bazie mostkowej dwucyklicznej [1 MARYANOFF BRUCE E. 2002-10-11 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-10-11 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 4] benzodwuazepiny pochodzenia aminokwasowego Miasto twórcy US Status sprawy „Landsdale” Symbol planu US Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370114 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście Rozrusznik elektryczny z ogranicznikiem amortyzującym […]

Read More