admin

Preparat leczniczy i jego zastosowanie Halle 2001-12-14

Sposób wytwarzania imipenemu 2002-05-15 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-05-15 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni RANBAXY LABORATORIES LIMITED Miasto twórcy KUMAR YATENDRA Status sprawy „” Symbol planu KUMAR YATENDRA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370705 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięć Sposób wytwarzania związków inkluzyjnych pomiędzy nie steroidowym lekiem przeciwzapalnym i beta-cyklodekstryną pod […]

Read More

Cytotoksyczne białko i jego zastosowanie bd 2002-12-05

Artykuł do palenia DE 2002-12-11 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-12-11 Numer WUP 04/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-04-30 Uprawnieni BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED Miasto twórcy GRZONKA HORST Status sprawy ” DE” Symbol planu GRZONKA HORST Numer prawa wyłącznego 197771 sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 370700 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset […]

Read More

Sposób wytwarzania mikroemulsji stabilizowanej surfaktantami Wrocław 2007-06-15

System mechanicznego hamulca ręcznego ze sprzęgłem do wózków inwalidzkich A61G5/00 B60T1/00 2007-06-14 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MIECZKOWSKI MACIEJ JAROSŁAW Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382662 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa Zespół […]

Read More

Układ do elektroporacji komórek w przepływie C12M1/42 C12N13/00 C12N15/01 C12N15/87 2007-06-14

Podkład absorpcyjny odpowiedni do pakowania żywności i sposób wytwarzania podkładu absorpcyjnego odpowiedniego do pakowania żywności B65B25/08 B32B27/12 2007-06-14 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-14 Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29 Uprawnieni MACKIEWICZ ALEKSANDER Miasto twórcy Korfowe Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Korfowe Numer prawa wyłącznego 220943 dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści […]

Read More

Urządzenie do bieżącego pomiaru jakościowych parametrów gazu palnego w rurociągach dostawczych MIRONOWICZ WŁADYSŁAW 2007-06-13

Sposób konwersji ciężkich surowców węglowodorowych lub węglowych MONTANARI ROMOLO 2005-12-19 Numer_BUP 22/2007 Data publikacji BUP 2007-10-29 Data wydania 2005-12-19 Numer WUP 09/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-09-30 Uprawnieni ENI S.p.A. Miasto twórcy IT Status sprawy ” MARCHIONNA MARIO” Symbol planu IT Numer prawa wyłącznego 206827 dwieście sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem Numer zgłoszenia 382651 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące […]

Read More

Szczelna konstrukcja ściany oraz zbiornik Balińska Ewa 2004-10-14

Układ środków powierzchniowo czynnych oraz kompozycja wspomagająca do modyfikowania właściwości reologicznych układu środków powierzchniowo czynnych i jej zastosowanie US 2002-05-03 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-05-03 Numer WUP 02/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-02-27 Uprawnieni CRODA UNIQEMA INC Miasto twórcy QUEEN CRAIG B. Status sprawy ” US” Symbol planu QUEEN CRAIG B. Numer prawa wyłącznego […]

Read More

Sposób zwiększania zawartości glutationu w komórkach 2001-09-14

Sposób i urządzenie w sieci do przygotowania zwłaszcza osobistych usług komunikacyjnych w systemie komunikacyjnym H04Q3/00 2001-12-04 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2001-12-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni NOKIA SIEMENS NETWORKS GmbH & Co.KG Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia […]

Read More

Sposób i urządzenie do zdejmowania warstw włókien z bananowców do wytwarzania artykułów papierniczych D21B1/00 D21H11/12 D21F13/00 2005-09-15

Materiał węglowy do elektrochemicznego magazynowania wodoru oraz sposób wytwarzania materiału węglowego do elektrochemicznego magazynowania wodoru JUREWICZ KRZYSZTOF 2007-06-12 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-12 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA Miasto twórcy PL Status sprawy „” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382646 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści […]

Read More

Wyrób piekarniczy PL 2007-06-12

Pojemnik antybakteryjny A61L2/10 A61L9/20 A46B17/04 2007-06-12 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-12 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PIOTROWICZ KAZIMIERZ Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382640 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści Strzykawka lekarska z zabezpieczeniem przeciw samoczynnym cofaniom się tłoka […]

Read More

Kompozycje farmaceutyczne zawierające 3 Kiciak Krzysztof 2002-11-14

Gąsienicowe urządzenie trakcyjne do obróbki liniowego elementu i sposób obróbki liniowego elementu GB 2003-01-24 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-01-24 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MINIFLEX LIMITED Miasto twórcy JENKINS DANIEL OWEN Status sprawy ” GB” Symbol planu JENKINS DANIEL OWEN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370682 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt […]

Read More