admin

Arkusz papieru toaletowego bd 2004-11-02

Nowe δ-hydroksy-૪-laktony o aktywności deterentnej i sposób ich wytwarzania Dobrzejewice 2004-11-02 Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02 Data wydania 2004-11-02 Numer WUP 04/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-04-30 Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Miasto twórcy SZCZEPANIK MARYLA Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu SZCZEPANIK MARYLA Numer prawa wyłącznego 197574 sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery Numer zgłoszenia […]

Read More

Nowe γ-hydroksy-δ-laktony i sposób ich wytwarzania Głogowo 2004-11-02

Sposób otrzymywania adsorbentu Zabrze 2004-11-02 Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15 Data wydania 2004-11-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA Miasto twórcy FIGA JAN Status sprawy ” Zabrze” Symbol planu FIGA JAN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370959 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć Sposób wytwarzania formowanego koksu aktywnego Zabrze 2004-11-02 Numer_BUP […]

Read More

Preparat ograniczający infiltrację ciekłych metali PL 2004-11-02

Złącze do mocowania osprzętu meblowego A47C17/86 2004-11-02 Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15 Data wydania 2004-11-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KLER PIOTR-MEBLE KLER Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370953 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy Mechanizm rozkładania mebla tapicerowanego A47C17/175 A47C17/86 2004-11-02 Numer_BUP 10/2006 […]

Read More

Sposób bezwładnościowej separacji mieszaniny płynu i fazy rozproszonej Kraków 2004-11-02

Sposób predykcji przepustowości połączenia punkt-punkt w Internecie PL 2004-11-02 Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15 Data wydania 2004-11-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy BORZEMSKI LESZEK Status sprawy ” PL” Symbol planu BORZEMSKI LESZEK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370948 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem Sposób wyznaczania najbliższego autonomicznego systemu w […]

Read More

Sposób pozyskiwania zasobów z wykorzystaniem wyszukiwarki internetowej i urządzenie do pozyskiwania zasobów z wykorzystaniem wyszukiwarki internetowej PL 2004-11-02

Urządzenie do kształtowania plastycznego profili B21B1/10 2004-11-02 Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15 Data wydania 2004-11-02 Numer WUP 12/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-12-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego 207479 dwieście siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 370943 trzysta […]

Read More

Sposób kształtowania plastycznego profili B21B1/10 2004-11-02

Sposób wytwarzania ziemniaków o zwiększonym plonie bulw i zwiększonej zawartości skrobi w bulwach oraz zwiększonej zawartości skrobi na roślinę i sposób wytwarzania skrobi AKIYAMA AI 2004-10-29 Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02 Data wydania 2004-10-29 Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30 Uprawnieni AJINOMOTO CO. Miasto twórcy KISAKA HIROAKI Status sprawy „Kawasaki” Symbol planu KISAKA HIROAKI Numer […]

Read More

Preparat żywieniowy i/lub farmaceutyczny do stosowania w profilaktyce i leczeniu niedoborów wchłaniania mikroelementów z przewodu pokarmowego oraz zastosowanie preparatu farmaceutycznego jako czynnika stymulującego wchłanianie mikroelementów z przewodu pokarmowego do krwi 2004-10-29

Sposób wykonywania nadruków na produktach bezdotykową metodą atramentową B41J2/06 B41J2/20 G01D15/20 2004-10-28 Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02 Data wydania 2004-10-28 Numer WUP 04/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-04-29 Uprawnieni JEUTÉ PIOTR Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 208256 dwieście osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt […]

Read More

Prasa do wyciskania metali wyposażona w zespół narzędziowy oraz zespół narzędziowy dla prasy do wyciskania metali BOCHNIAK WODZIMIERZ 2004-10-28

Wodomierz G01F15/00 G01F1/075 2004-10-28 Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02 Data wydania 2004-10-28 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni FILA ANTONI POLSKA FABRYKA WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY FILA Miasto twórcy Czernin Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu Czernin Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370926 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć Układ do przeładunku sadzy […]

Read More

Przenośnik cięgnowo-taśmowy KOZIEŁ ROMAN 2004-10-28

Układ do przystosowania lokalnej sieci do transmisji danych i głosu do analogowej linii telefonicznej H04M11/00 2003-02-21 Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13 Data wydania 2003-02-21 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni Romero Lopez Enrique Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370921 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset […]

Read More

Przeciwbakteryjne ciekłe kompozycje do czyszczenia naczyń US 2003-03-19

Kumaryny użyteczne jako biomarkery C07D471/04 C07D413/04 C07D405/04 G01N33/53 C07D417/04 2003-03-05 Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13 Data wydania 2003-03-05 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni NOVARTIS AG Miasto twórcy Allschwill Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Allschwill Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370916 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście Zastosowanie kompozycji oftalmicznej zawierającej […]

Read More