admin

Sposób naprawiania i przywracania funkcjonalności w urządzeniach w wysoko- i średniociśnieniowej sekcji instalacji przemysłowej IT 1995-09-08

Mechanizm sterowania elektrycznym wyłącznikiem o szerokim kącie rozwarcia H01H71/52 H01H71/50 1997-03-25 Numer_BUP 21/1997 Data publikacji BUP 1997-10-13 Data wydania 1997-03-25 Numer WUP 10/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-10-31 Uprawnieni SCHNEIDER ELECTRIC SA Miasto twórcy Saint egreve Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Saint egreve Numer prawa wyłącznego 184352 sto osiemdziesiąt cztery […]

Read More

Płyta powleczona dla zestawu laminowanego o wysokiej selektywności JUMET 1997-03-25

Sposób obserwacji procesu naprowadzania broni strzeleckiej na cel Warszawa 1997-03-25 Numer_BUP 19/1997 Data publikacji BUP 1997-09-15 Data wydania 1997-03-25 Numer WUP 02/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-02-28 Uprawnieni zwłaszcza przez instruktora podczas nauki strzelania Miasto twórcy TYMIŃSKI DARIUSZ Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu TYMIŃSKI DARIUSZ Numer prawa wyłącznego 182777 sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem Numer […]

Read More

Urządzenie do transportu elementów wiszących Tomaszewska Grażyna 1997-03-25

Sposób wytwarzania podstawy gumy do żucia z zastosowaniem licznych wlotów zasilających środkami smarującymi US 1995-03-13 Numer_BUP 15/1997 Data publikacji BUP 1997-07-21 Data wydania 1995-03-13 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WM.WRIGLEY JR. COMPANY Miasto twórcy TOWNSEND DONALD Status sprawy ” US” Symbol planu TOWNSEND DONALD Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319141 trzysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści […]

Read More

Sposób wytwarzania podstawy gumy do żucia z zastosowaniem licznych położeń wlotowych podawania wypełniacza US 1995-03-13

Włókno wieloskładnikowe termoplastyczne i sposób wytwarzania włókna wieloskładnikowego termoplastycznego Słomińska-Dziubek Anna 1995-08-11 Numer_BUP 15/1997 Data publikacji BUP 1997-07-21 Data wydania 1995-08-11 Numer WUP 10/1999 Data_Publikacji_WUP 1999-10-29 Uprawnieni KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Miasto twórcy BLANEY CAROL A. Status sprawy „D01D5/34” Symbol planu BLANEY CAROL A. Numer prawa wyłącznego 177269 sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia […]

Read More

Sposób wytwarzania podstawy gumy do żucia w procesie ciągłym i sposób wytwarzania gumy do żucia w procesie ciągłym SONG JOO H. 1995-08-29

Pompa membranowa SMOLEŃ BOŻENA ANETA 1997-03-22 Numer_BUP 20/1998 Data publikacji BUP 1998-09-28 Data wydania 1997-03-22 Numer WUP 06/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-06-30 Uprawnieni SMOLEŃ KAZIMIERZ Miasto twórcy PL Status sprawy „Świdnik” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 187225 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć Numer zgłoszenia 319131 trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści jeden Rower trójkołowy B62K5/02 […]

Read More

Sposób otrzymywania niebieskiego pigmentu kobaltowego o strukturze spinelowej KAŻMIERSKA MARIOLA 1997-03-22

Urządzenie rozporowe E21C37/06 1997-03-21 Numer_BUP 20/1998 Data publikacji BUP 1998-09-28 Data wydania 1997-03-21 Numer WUP 06/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-06-28 Uprawnieni PSIURSKI FRANCISZEK Miasto twórcy Brzeg Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Brzeg Numer prawa wyłącznego 183609 sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięć Numer zgłoszenia 319126 trzysta dziewiętnaście tysięcy sto […]

Read More

Sposób i urządzenie do transmisji strumienia danych cyfrowych Chappaqua 1995-09-15

Głowica hydrauliczna do odspajania skał E21C37/06 1997-03-21 Numer_BUP 20/1998 Data publikacji BUP 1998-09-28 Data wydania 1997-03-21 Numer WUP 06/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-06-28 Uprawnieni PSIURSKI FRANCISZEK Miasto twórcy Brzeg Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Brzeg Numer prawa wyłącznego 183545 sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć Numer zgłoszenia 319121 […]

Read More

Chwytak szczękowy maszyny manipulacyjnej stosowany zwłaszcza w zautomatyzowanych procesach montażu — 1989-01-19

Zawór zaporowy z pokrywą kabłąkową PL 1989-01-17 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KŁODZKA FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Miasto twórcy GOŁĄBEK FRANCISZEK Status sprawy ” PL” Symbol planu GOŁĄBEK FRANCISZEK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277251 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden Kąpiel impregnująca do wytwarzania włókienniczych […]

Read More

Sposób wytwarzania korundowych endoprotez Gliwice 1989-01-17

Przekładnia bezstopniowa 1989-01-17 Numer_BUP 22/1989 Data publikacji BUP 1989-10-30 Data wydania 1989-01-17 Numer WUP 08/1990 Data_Publikacji_WUP 1990-08-31 Uprawnieni obiegowo-wahliwa Miasto twórcy DROZD ADAM Status sprawy „F16H15/50” Symbol planu DROZD ADAM Numer prawa wyłącznego 151364 sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery Numer zgłoszenia 277244 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery Fotoakustyczna komórka pomiarowa G01N21/17 […]

Read More

Przekładnia obiegowo-wahliwa F16H1/40 1989-01-17

Sposób wytwarzania 3-[pirydylo-3]-1H — 1989-01-18 Numer_BUP 17/1989 Data publikacji BUP 1989-08-21 Data wydania 1989-01-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 3H-pirolo-[1 Miasto twórcy FR Status sprawy „POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa” Symbol planu FR Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277239 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć Kompozycja elastoplastyczna […]

Read More