admin

Urządzenie do czyszczenia wewnętrznych powierzchni przewodów B08B9/04 1989-02-07

Sposób wytwarzania nowych pochodnych /tienylo-2-metylo/tiomocznika MAGYAR KAROLY 1988-09-30 Numer_BUP 17/1989 Data publikacji BUP 1989-08-21 Data wydania 1988-09-30 Numer WUP 10/1990 Data_Publikacji_WUP 1990-10-31 Uprawnieni EGIS Gyogyszergyar Miasto twórcy BERENYI EDIT Status sprawy „bd” Symbol planu BERENYI EDIT Numer prawa wyłącznego 151837 sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem Numer zgłoszenia 277629 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset […]

Read More

Sposób wytwarzania nowych pochodnych /tienylo-2-metylo/tiomocznika MAGYAR KAROLY 1988-09-30

Urządzenie do elektrochemicznego usuwania zadziorów z elementów rurowych Warszawa 1989-02-08 Numer_BUP 17/1990 Data publikacji BUP 1990-08-20 Data wydania 1989-02-08 Numer WUP 01/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-01-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA Miasto twórcy KOZAK JERZY Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu KOZAK JERZY Numer prawa wyłącznego 155979 sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 277624 dwieście siedemdziesiąt […]

Read More

Sposób pomiaru składowych zespolonego tensora przenikalności magnetycznej i zespolonych przenikalności skalarnych magnetycznej i elektrycznej ferrytów mikrofalowych G01R33/12 G01R27/26 1989-02-08

Gniazdo do mocowania łożyska ślizgowego wahliwego F16C11/04 F16C35/067 1989-02-02 Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06 Data wydania 1989-02-02 Numer WUP 09/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-09-30 Uprawnieni ZAKŁAD SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH MAŁEJ MOCY „EMA-SILMA” Miasto twórcy Sosnowiec Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Sosnowiec Numer prawa wyłącznego 158504 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy […]

Read More

SPOSÓB WYTWARZANIA NOWYCH POCHODNYCH TIOCYJANOPIRYMIDYNY FUJIWARA JUNYA 1987-04-27

Sposób wytwarzania nowego eteru wielopierścieniowego C12P1/06 C12N1/20 C07H17/04 1989-02-07 Numer_BUP 21/1989 Data publikacji BUP 1989-10-16 Data wydania 1989-02-07 Numer WUP 01/1993 Data_Publikacji_WUP 1993-01-29 Uprawnieni PFIZER INC. Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Numer prawa wyłącznego 159781 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 277609 […]

Read More

Przetwornik cyfrowo-analogowy H03M 1989-02-07

Urządzenie do wzajemnego blokowania członów wysięgnika teleskopowego żurawia PL 1989-02-07 Numer_BUP 17/1990 Data publikacji BUP 1990-08-20 Data wydania 1989-02-07 Numer WUP 05/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-05-29 Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN BUDOWLANYCH Miasto twórcy GWIAZDOWICZ TADEUSZ Status sprawy ” PL” Symbol planu GWIAZDOWICZ TADEUSZ Numer prawa wyłącznego 157459 sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 277604 […]

Read More

Sposób odzyskiwania rodu z odpadów zawierających kompleksowe związki rodu ze związkami organicznymi LEWANDOWSKI ZBIGNIEW 1989-02-07

Środek stawonogobójczy A01N37/32 A01N43/30 A01N43/42 A01N53/00 1989-02-06 Numer_BUP 21/1989 Data publikacji BUP 1989-10-16 Data wydania 1989-02-06 Numer WUP 08/1991 Data_Publikacji_WUP 1991-08-30 Uprawnieni AGRO-CHEMIE Pesticide Manufacturing Trading and Distributing Ltd. Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Numer prawa wyłącznego 154475 sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć […]

Read More

Sposób i układ dozująco-regulujący dla wytwarzania bezgeneratorowych atmosfer nawęglajacych i węgloazotujących GRACZYK STANISŁAW 1989-02-06

Długopis oraz sposób jego wytwarzania B43K 1989-02-06 Numer_BUP 17/1990 Data publikacji BUP 1990-08-20 Data wydania 1989-02-06 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MODZELEWSKI TADEUSZ Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277592 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa Sposób wykonywania prefabrykowanych bloków z kanałami SZUMIŁOWSKI WALDEMAR 1989-02-06 […]

Read More

Płyta do podsufitek E04B9/36 1989-02-03

Urządzenie do frezowania i szorstkowania gumowej taśmy przenośnikowej — 1989-02-03 Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06 Data wydania 1989-02-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-PROJEKTOWY GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO „POLTEGOR” OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY Miasto twórcy SOBOLEWSKI EDMUND Status sprawy ” –„ Symbol planu SOBOLEWSKI EDMUND Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277587 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset […]

Read More

Rampa do załadunku lub rozładunku zwierząt 1989-02-03

Sposób wykorzystania chromu /VI/ zawartego w kąpieli po niklowaniu do utleniania żelaza /II/w procesie oczyszczania surowego siarczanu niklu C01G C25D 1989-02-03 Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06 Data wydania 1989-02-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277582 dwieście siedemdziesiąt […]

Read More

Zawieszka przewodow układów hydraulicznych FLAK MAREK 1989-02-23

Sposób wytwarzania 5-podstawionych nukleozydów pirymidynowych C07H19/09 C07H19/067 1987-12-14 Numer_BUP 17/1989 Data publikacji BUP 1989-08-21 Data wydania 1987-12-14 Numer WUP 02/1993 Data_Publikacji_WUP 1993-02-26 Uprawnieni The Wellcome Foundation Limited Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Numer prawa wyłącznego 160321 sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia jeden Numer zgłoszenia 277926 […]

Read More