admin

Naparstek elektryczny H01R 1989-01-02

Sposób uszczelniania i wzmacniania gruntów bd 1989-01-02 Numer_BUP 14/1990 Data publikacji BUP 1990-07-09 Data wydania 1989-01-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WARSZAWSKIE CENTRUM POSTĘPU TECHNICZNO-ORGANIZACYJNEGO BUDOWNICTWA Miasto twórcy DOBRZYŃSKA MARZENA Status sprawy ” „ Symbol planu DOBRZYŃSKA MARZENA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277022 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa Ściana osłonowa E04B 1989-01-02 Numer_BUP […]

Read More

Sposób wytwarzania kształtek szklanych dla elektroniki GAWLAS JAN 1989-01-18

Układ impulsowego zasilania silnika krokowego H02P 1989-01-18 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277266 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć Sposób zapobiegania awariom reaktorów utleniania węglowodorów RYGIEL […]

Read More

Sposób wytwarzania mączki paszowej z krwi zwierzęcej — 1989-01-18

Sposób wytwarzania nowych analogów nukleozydów dideoksydidehydrokarbocyklicznych St paul 1989-01-19 Numer_BUP 19/1989 Data publikacji BUP 1989-09-18 Data wydania 1989-01-19 Numer WUP 05/1994 Data_Publikacji_WUP 1994-05-31 Uprawnieni REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA Miasto twórcy HUA MEI Status sprawy ” Haidian district” Symbol planu HUA MEI Numer prawa wyłącznego 163814 sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście Numer zgłoszenia […]

Read More

Sposób wytwarzania nowych pochodnych tetrahydropirydyny C07D211/70 1989-01-19

Stanowisko do badań odporności na drgania PL 1989-01-19 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-19 Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31 Uprawnieni OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN ZIEMNYCH I TRANSPORTOWYCH Miasto twórcy MAJCHROWSKI WACŁAW Status sprawy ” PL” Symbol planu MAJCHROWSKI WACŁAW Numer prawa wyłącznego 159319 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście Numer zgłoszenia 277256 dwieście […]

Read More

Chwytak szczękowy maszyny manipulacyjnej stosowany zwłaszcza w zautomatyzowanych procesach montażu — 1989-01-19

Zawór zaporowy z pokrywą kabłąkową PL 1989-01-17 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KŁODZKA FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Miasto twórcy GOŁĄBEK FRANCISZEK Status sprawy ” PL” Symbol planu GOŁĄBEK FRANCISZEK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277251 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden Kąpiel impregnująca do wytwarzania włókienniczych […]

Read More

Sposób wytwarzania korundowych endoprotez Gliwice 1989-01-17

Przekładnia bezstopniowa 1989-01-17 Numer_BUP 22/1989 Data publikacji BUP 1989-10-30 Data wydania 1989-01-17 Numer WUP 08/1990 Data_Publikacji_WUP 1990-08-31 Uprawnieni obiegowo-wahliwa Miasto twórcy DROZD ADAM Status sprawy „F16H15/50” Symbol planu DROZD ADAM Numer prawa wyłącznego 151364 sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery Numer zgłoszenia 277244 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery Fotoakustyczna komórka pomiarowa G01N21/17 […]

Read More

Przekładnia obiegowo-wahliwa F16H1/40 1989-01-17

Sposób wytwarzania 3-[pirydylo-3]-1H — 1989-01-18 Numer_BUP 17/1989 Data publikacji BUP 1989-08-21 Data wydania 1989-01-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 3H-pirolo-[1 Miasto twórcy FR Status sprawy „POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa” Symbol planu FR Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277239 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć Kompozycja elastoplastyczna […]

Read More

Sposób sterowania rezonansową ręką mechaniczną B25J G05D 1989-01-18

Sposób i układ do biologicznego oczyszczania ścieków zwłaszcza ścieków cukrowniczych MARCINIAK KRYSTIAN 1989-01-16 Numer_BUP 13/1990 Data publikacji BUP 1990-06-25 Data wydania 1989-01-16 Numer WUP 09/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-09-30 Uprawnieni CUKROWNIE TORUŃSKIE Miasto twórcy MURAWSKI STANISŁAW Status sprawy „Bydgoszcz” Symbol planu MURAWSKI STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 158492 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 277234 […]

Read More

Sposób przygotowania i laminowania dwoin ze skór naturalnych BRZOZOWSKI JAN 1989-01-16

Pompa wirowo-strumieniowa F04F5/02 F04D9/06 1989-01-16 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-16 Numer WUP 10/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-10-30 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego 158829 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć Numer zgłoszenia 277229 dwieście siedemdziesiąt […]

Read More

Komora spalania z gniazdem ósemkowym w głowicy 1989-01-16

Sposób napełniania ziarnem zbiorników magazynowych — 1989-01-16 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-16 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT AGROFIZYKI PAN Miasto twórcy MOLENDA MAREK Status sprawy ” –„ Symbol planu MOLENDA MAREK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277224 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery Rozpylacz leków proszkowych — 1989-01-16 Numer_BUP […]

Read More