admin

Kompozycja herbicydów zawierająca określone sulfonylomoczniki i dikambę Hochheim 2003-02-20

Kompozycja herbicydów zawierająca określone sulfonylomoczniki i diflufenikan Hochheim 2003-02-20 Numer_BUP 23/2011 Data publikacji BUP 2011-11-07 Data wydania 2003-02-20 Numer WUP 10/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-10-31 Uprawnieni sposób zwalczania szkodliwych roślin i zastosowanie kompozycji herbicydów do zwalczania szkodliwych roślin Miasto twórcy HACKER ERWIN Status sprawy ” Eppstein” Symbol planu HACKER ERWIN Numer prawa wyłącznego 218236 dwieście osiemnaście tysięcy […]

Read More

Kompozycja herbicydów na bazie sulfonylomoczników Hochheim 2003-02-20

Sposób działania mechanizmu klastra energooszczędnego PL 2011-07-06 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-06 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INTERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy GĄSIORSKI ADAM Status sprawy ” PL” Symbol planu GĄSIORSKI ADAM Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395553 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy System do prowadzenia reklamy audiowizualnej G09F27/00 […]

Read More

Biokomposter WELMAN ARTUR 2011-07-06

Sposób otrzymywania modyfikowanych oligosilseskwioksanów klatkowych Swarzędz 2011-07-08 Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21 Data wydania 2011-07-08 Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29 Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Miasto twórcy MACIEJEWSKI HIERONIM Status sprawy ” Poznań” Symbol planu MACIEJEWSKI HIERONIM Numer prawa wyłącznego 217834 dwieście siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery Numer zgłoszenia 395546 trzysta dziewięćdziesiąt […]

Read More

Chiralne chlorki 1-alkoksymetylo-3-[(1R Poznań 2009-07-02

Sposób i urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw Bogucin 2009-07-02 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-07-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza jabłek Miasto twórcy ZDUNEK ARTUR Status sprawy ” Lublin” Symbol planu ZDUNEK ARTUR Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388443 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy Głowica […]

Read More

Osadnik gnilny E03F11/00 C02F3/28 E03F5/10 2009-07-02

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV PL 2009-07-01 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-07-01 Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30 Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO Miasto twórcy ROKICKI GABRIEL Status sprawy ” PL” Symbol planu ROKICKI GABRIEL Numer prawa wyłącznego 214561 dwieście czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden […]

Read More

Przeciwodblaskowy foliowy laminat polaryzacyjny i zawierający go wyświetlacz ciekłokrystaliczny bd 2007-03-22

Sposób otrzymywania preparatu do impregnacji elementów budowlanych w postaci wodnej dyspersji krzemionki koloidalnej KUKIELSKA BARBARA 2007-03-22 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-22 Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31 Uprawnieni INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO Miasto twórcy GÓRALCZYK STEFAN Status sprawy „Topolin” Symbol planu GÓRALCZYK STEFAN Numer prawa wyłącznego 210487 dwieście dziesięć tysięcy […]

Read More

Statyw pulpitu operatorskiego B25H1/00 2007-03-22

Sposób destylacji z przepływem gazów BINIAŚ DOROTA 2007-03-22 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BINIAŚ WŁODZIMIERZ Miasto twórcy PL Status sprawy „” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382034 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery Ziołowy odświeżacz 2007-03-22 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data […]

Read More

Drogowa balustrada bezpieczeństwa Wollescote 2004-09-16

Zespół mocujący zaczep elektromagnetyczny E05B15/02 E05B47/00 2004-09-16 Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20 Data wydania 2004-09-16 Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30 Uprawnieni GAWRON WOJCIECH Miasto twórcy Rudniki Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Rudniki Numer prawa wyłącznego 210836 dwieście dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć Numer zgłoszenia 370129 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia dziewięć Zapalnik […]

Read More

Sposób wykonywania i ozdabiania elementów dekoracyjnych PL 2004-09-16

Urządzenie do zadawania momentu skręcającego do rdzenia pierścieniowego przetwornika magnetosprężystego Warszawa 2004-09-16 Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20 Data wydania 2004-09-16 Numer WUP 08/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-08-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA Miasto twórcy BIEŃKOWSKI ADAM Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu BIEŃKOWSKI ADAM Numer prawa wyłącznego 206556 dwieście sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć Numer zgłoszenia 370124 trzysta […]

Read More

Przekładnia zębata wielopoziomowa F16H3/00 F16H1/06 2004-09-16

Szalowanie słupowe E04G13/02 E04G17/00 2002-11-29 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-11-29 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MAX FRANK GMBH & CO.KG Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370119 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto dziewiętnaście Sposób i urządzenie do wytwarzania produktów z surowców […]

Read More