admin

Sposób i urządzenie do wygładzania narożników ram okiennych Nowy Bedoń 2009-09-09

Zestaw modułowy kościelnego wielofunkcyjnego rzutnika WITAS EDWARD 2009-09-07 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-09-07 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KĄTNIK LESZEK Miasto twórcy PL Status sprawy „Gdańsk” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388981 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden Sposób wytwarzania drobnokrystalicznego renianu (VII) srebra MACHELSKA GRAŻYNA 2009-09-07 […]

Read More

Sposób usuwania związków selenu z wód naturalnych i środowiska uwodnionego PL 2009-09-07

Sposób otrzymywania preparatu do kondycjonowania saletry amonowej C05C1/02 C05G3/00 2009-09-07 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-09-07 Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30 Uprawnieni INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH Miasto twórcy Puławy Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Puławy Numer prawa wyłącznego 210799 dwieście dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt […]

Read More

Sposób wykonywania izolacji termicznej w wyrobiskach górniczych BISKUPSKA LILIANNA 2007-05-07

Nowy inhibitor korozji SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04 Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10 Data wydania 2007-05-04 Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31 Uprawnieni SZCZEPANIAK STANISŁAW Miasto twórcy PL Status sprawy „Kielce” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 217298 dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 382366 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć Sposób otrzymywania wybłyszczacza […]

Read More

Nowy inhibitor korozji SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Rama samojezdnej maszyny ciężkiej Lubin 2007-05-04 Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10 Data wydania 2007-05-04 Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30 Uprawnieni RUDA JACEK BIURO HANDLOWE RUDA TRADING INTERNATIONAL Miasto twórcy STREUBEL MARCIN Status sprawy ” Lubin” Symbol planu STREUBEL MARCIN Numer prawa wyłącznego 209512 dwieście dziewięć tysięcy pięćset dwanaście Numer zgłoszenia 382361 trzysta osiemdziesiąt dwa […]

Read More

Wytwarzanie pochodnych cis-skondensowanych 3 Beerse 2002-12-02

Kompozycja farby i urządzenie do natryskiwania wstępnie ogrzanej farby Forden 2002-12-19 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-12-19 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SIGMAKALON GROUP Miasto twórcy GILL DAVID GEORGE Status sprawy „” Symbol planu GILL DAVID GEORGE Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370436 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć Stabilizowana kompozycja żywicy […]

Read More

Nowe postacie krystaliczne meloksikamu i sposoby ich wytarzania i przekształcania 2002-11-19

Zespół zaworu NL 2002-12-12 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-12-12 Numer WUP 05/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-05-30 Uprawnieni zespół obejmujący zespół zaworu i element łączący Miasto twórcy NL Status sprawy „Balińska Ewa” Symbol planu NL Numer prawa wyłącznego 198160 sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt Numer zgłoszenia 370431 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści jeden […]

Read More

Preparat do kondycjonowania saletry amonowej C05C1/02 C05G3/00 2009-09-07

Chiralny acetoksyester dimetylocyklopropanu i sposób jego wytwarzania Tychy 2009-09-07 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-09-07 Numer WUP 01/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-01-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy GAJCY KAMILA Status sprawy ” Racibórz” Symbol planu GAJCY KAMILA Numer prawa wyłącznego 213057 dwieście trzynaście tysięcy pięćdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 388971 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset […]

Read More

Podajnik narzędzi B23Q3/152 B23Q16/06 2009-09-07

Kształtka osadnika E02D29/12 E03F5/02 2009-09-04 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-09-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BUDOKRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Grodzisk Mazowiecki Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Grodzisk Mazowiecki Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388966 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć Pneumatyczna linia zasilająca F15B1/00 […]

Read More

Sposób otrzymywania gazów inertnych oraz układ urządzeń dla stosowania gazów inertnych w podziemnych wyrobiskach kopalni Katowice 2007-05-04

Sposób wytwarzania kompozycji ceramicznej do czujników elektrochemicznych o zróżnicowanym potencjale i kompozycja ceramiczna do czujników elektrochemicznych o zróżnicowanym potencjale C04B35/50 2007-05-02 Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10 Data wydania 2007-05-02 Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Wrocław […]

Read More

Grubowarstwowy elektrochemiczny detektor gazu o zróżnicowanym potencjale G01N27/12 G01N33/00 2007-05-02

Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną Kraków 2007-05-02 Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10 Data wydania 2007-05-02 Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30 Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA Miasto twórcy RYCHLICKI STANISŁAW Status sprawy ” Kraków” Symbol planu RYCHLICKI STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 212724 dwieście dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery Numer zgłoszenia 382349 trzysta […]

Read More