Antena H01Q21/06 H01Q15/14 H01Q1/52 H01Q1/38 H01Q19/02 2002-03-06

Antena H01Q21/06 H01Q15/14 H01Q1/52 H01Q1/38 H01Q19/02 2002-03-06

Architektura połączeń z metalowym dostępem testowym dla sieci xDSL H04Q11/00 H04Q1/14 2003-09-25

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-09-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TYCO ELECTRONICS RAYCHEM SA

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371015 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy piętnaście

Inhibitory peptydowej deformylazy LIAO XIANGMIN 2003-03-12

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

Miasto twórcy BHAT AJITA

Status sprawy „Collegeville”

Symbol planu BHAT AJITA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371016 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy szesnaście

Proteza międzykręgowa Baltimore 2002-10-15

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-10-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CERVITECH

Miasto twórcy KELLER ARNOLD

Status sprawy „DE”

Symbol planu KELLER ARNOLD

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371017 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemnaście

Sposób wyprowadzania danych stanu 2003-02-21

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-02-21

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni DEUTSCHE TELEKOM AG

Miasto twórcy HEIDEMANN CORNELIUS

Status sprawy ” bd”

Symbol planu HEIDEMANN CORNELIUS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371018 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście

Antena H01Q21/06 H01Q15/14 H01Q1/52 H01Q1/38 H01Q19/02 2002-03-06

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-03-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ATRAX AS

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371019 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewiętnaście

Architektura połączeń z metalowym dostępem testowym dla sieci xDSL H04Q11/00 H04Q1/14 2003-09-25

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-09-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TYCO ELECTRONICS RAYCHEM SA

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371015 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy piętnaście

Inhibitory peptydowej deformylazy LIAO XIANGMIN 2003-03-12

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

Miasto twórcy BHAT AJITA

Status sprawy „Collegeville”

Symbol planu BHAT AJITA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371016 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy szesnaście

Proteza międzykręgowa Baltimore 2002-10-15

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-10-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CERVITECH

Miasto twórcy KELLER ARNOLD

Status sprawy „DE”

Symbol planu KELLER ARNOLD

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371017 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemnaście

Sposób wyprowadzania danych stanu 2003-02-21

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-02-21

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni DEUTSCHE TELEKOM AG

Miasto twórcy HEIDEMANN CORNELIUS

Status sprawy ” bd”

Symbol planu HEIDEMANN CORNELIUS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371018 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście

Antena H01Q21/06 H01Q15/14 H01Q1/52 H01Q1/38 H01Q19/02 2002-03-06

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-03-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ATRAX AS

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371019 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewiętnaście

uszczelnianie komina łódź