Analizator jakości spalania w kotłach na paliwo stałe PL 2015-03-23

Analizator jakości spalania w kotłach na paliwo stałe PL 2015-03-23

Sposób otrzymywania egzo-poligalakturonazy podczas prowadzenia hodowli pleśni Penicillium chrysogenum PL 2015-03-26

Numer_BUP 02/2016 Data publikacji BUP 2016-01-18

Data wydania 2015-03-26

Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy MANIAK HALINA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu MANIAK HALINA

Numer prawa wyłącznego 226729 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć

Numer zgłoszenia 411702 czterysta jedenaście tysięcy siedemset dwa

Nowy chlorkowy związek koordynacyjny rutenu(VI) i sposób wytwarzania jego krystalicznej postaci PL 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP 02/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-02-28

Uprawnieni UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Miasto twórcy ROGALA PATRYCJA MONIKA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ROGALA PATRYCJA MONIKA

Numer prawa wyłącznego 228177 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 411703 czterysta jedenaście tysięcy siedemset trzy

Wykorzystanie nowych kompleksów Ru(IV) i Ru(VI) jako inhibitorów procesu tworzenia się biofilmu bakteryjnego Kielce 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP 02/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-02-28

Uprawnieni UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Miasto twórcy KACA WIESŁAW ROMAN

Status sprawy ” Łódź”

Symbol planu KACA WIESŁAW ROMAN

Numer prawa wyłącznego 228178 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 411704 czterysta jedenaście tysięcy siedemset cztery

Sposób podwyższania odporności ogniotrwałych wyrobów glinokrzemianowych BINEK STANISŁAW 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP 11/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-11-30

Uprawnieni INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Miasto twórcy BARAŃSKI JÓZEF

Status sprawy ” KOLASA RAFAŁ”

Symbol planu BARAŃSKI JÓZEF

Numer prawa wyłącznego 230686 dwieście trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 411705 czterysta jedenaście tysięcy siedemset pięć

Analizator jakości spalania w kotłach na paliwo stałe PL 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BRAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy PIÓREK BARTOSZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PIÓREK BARTOSZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411706 czterysta jedenaście tysięcy siedemset sześć

Sposób otrzymywania egzo-poligalakturonazy podczas prowadzenia hodowli pleśni Penicillium chrysogenum PL 2015-03-26

Numer_BUP 02/2016 Data publikacji BUP 2016-01-18

Data wydania 2015-03-26

Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy MANIAK HALINA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu MANIAK HALINA

Numer prawa wyłącznego 226729 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć

Numer zgłoszenia 411702 czterysta jedenaście tysięcy siedemset dwa

Nowy chlorkowy związek koordynacyjny rutenu(VI) i sposób wytwarzania jego krystalicznej postaci PL 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP 02/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-02-28

Uprawnieni UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Miasto twórcy ROGALA PATRYCJA MONIKA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ROGALA PATRYCJA MONIKA

Numer prawa wyłącznego 228177 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 411703 czterysta jedenaście tysięcy siedemset trzy

Wykorzystanie nowych kompleksów Ru(IV) i Ru(VI) jako inhibitorów procesu tworzenia się biofilmu bakteryjnego Kielce 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP 02/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-02-28

Uprawnieni UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Miasto twórcy KACA WIESŁAW ROMAN

Status sprawy ” Łódź”

Symbol planu KACA WIESŁAW ROMAN

Numer prawa wyłącznego 228178 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 411704 czterysta jedenaście tysięcy siedemset cztery

Sposób podwyższania odporności ogniotrwałych wyrobów glinokrzemianowych BINEK STANISŁAW 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP 11/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-11-30

Uprawnieni INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Miasto twórcy BARAŃSKI JÓZEF

Status sprawy ” KOLASA RAFAŁ”

Symbol planu BARAŃSKI JÓZEF

Numer prawa wyłącznego 230686 dwieście trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 411705 czterysta jedenaście tysięcy siedemset pięć

Analizator jakości spalania w kotłach na paliwo stałe PL 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BRAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy PIÓREK BARTOSZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PIÓREK BARTOSZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411706 czterysta jedenaście tysięcy siedemset sześć

adwokat rodzinny wrocław