Amoniowe ciecze jonowe z kationem alkoksymetylotrialkiloamoniowym i anionem diwodoroortofosforanowym (V) Poznań 2011-07-01

Amoniowe ciecze jonowe z kationem alkoksymetylotrialkiloamoniowym i anionem diwodoroortofosforanowym (V) Poznań 2011-07-01

Układ klimatyzacji centralnej wyrobisk górniczych HELBIK ŁUKASZ 2011-07-02

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-02

Numer WUP 10/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-10-30

Uprawnieni WONAM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy PŁONECZKA RYSZARD

Status sprawy ” KOZA HENRYK”

Symbol planu PŁONECZKA RYSZARD

Numer prawa wyłącznego 220378 dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 395484 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery

Uzwojenie pasmowe o niskiej zawartości wyższych harmonicznych przestrzennych w polu magnetycznym PL 2011-07-03

Numer_BUP 02/2012 Data publikacji BUP 2012-01-16

Data wydania 2011-07-03

Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Miasto twórcy NADOLSKI ROMAN

Status sprawy ” PL”

Symbol planu NADOLSKI ROMAN

Numer prawa wyłącznego 213957 dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 395485 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć

Sposób przygotowania próbki do badania indukowanej luminescencji plemników knura PL 2011-07-01

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-01

Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30

Uprawnieni INSTYTUT ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy SMORĄG ZDZISŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu SMORĄG ZDZISŁAW

Numer prawa wyłącznego 218780 dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt

Numer zgłoszenia 395486 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć

Aplikator do pokrywania łękotki membraną kolagenową PIONTEK TOMASZ 2011-07-01

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-01

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni CIEMNIEWSKA-GORZELA KINGA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Poznań”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 217674 dwieście siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 395487 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem

Amoniowe ciecze jonowe z kationem alkoksymetylotrialkiloamoniowym i anionem diwodoroortofosforanowym (V) Poznań 2011-07-01

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-01

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni wodoroortofosforanowym (V) i ortofosforanowym (V) oraz sposób ich otrzymywania

Miasto twórcy PERNAK JULIUSZ

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu PERNAK JULIUSZ

Numer prawa wyłącznego 215632 dwieście piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 395488 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem

Układ klimatyzacji centralnej wyrobisk górniczych HELBIK ŁUKASZ 2011-07-02

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-02

Numer WUP 10/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-10-30

Uprawnieni WONAM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy PŁONECZKA RYSZARD

Status sprawy ” KOZA HENRYK”

Symbol planu PŁONECZKA RYSZARD

Numer prawa wyłącznego 220378 dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 395484 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery

Uzwojenie pasmowe o niskiej zawartości wyższych harmonicznych przestrzennych w polu magnetycznym PL 2011-07-03

Numer_BUP 02/2012 Data publikacji BUP 2012-01-16

Data wydania 2011-07-03

Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Miasto twórcy NADOLSKI ROMAN

Status sprawy ” PL”

Symbol planu NADOLSKI ROMAN

Numer prawa wyłącznego 213957 dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 395485 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć

Sposób przygotowania próbki do badania indukowanej luminescencji plemników knura PL 2011-07-01

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-01

Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30

Uprawnieni INSTYTUT ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy SMORĄG ZDZISŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu SMORĄG ZDZISŁAW

Numer prawa wyłącznego 218780 dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt

Numer zgłoszenia 395486 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć

Aplikator do pokrywania łękotki membraną kolagenową PIONTEK TOMASZ 2011-07-01

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-01

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni CIEMNIEWSKA-GORZELA KINGA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Poznań”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 217674 dwieście siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 395487 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem

Amoniowe ciecze jonowe z kationem alkoksymetylotrialkiloamoniowym i anionem diwodoroortofosforanowym (V) Poznań 2011-07-01

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-01

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni wodoroortofosforanowym (V) i ortofosforanowym (V) oraz sposób ich otrzymywania

Miasto twórcy PERNAK JULIUSZ

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu PERNAK JULIUSZ

Numer prawa wyłącznego 215632 dwieście piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 395488 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem

szafa na dokumenty