Adhezyjny opatrunek silikonowy Gdańsk 2011-06-09

Adhezyjny opatrunek silikonowy Gdańsk 2011-06-09

Instalacja do oczyszczania zaolejonych metali Rumpel Alicja 2011-06-10

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-10

Numer WUP 07/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-07-29

Uprawnieni zwłaszcza zendry

Miasto twórcy POSIADAŁO SŁAWOMIR

Status sprawy „C22B1/00 B09B3/00 F27B9/22 F27B9/30”

Symbol planu POSIADAŁO SŁAWOMIR

Numer prawa wyłącznego 222256 dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 395190 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt

Kruszarka bębnowa Racibórz 2011-06-10

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-10

Numer WUP 11/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-11-30

Uprawnieni CIEPŁOWNIA RYDUŁTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy CZADERNA GABRIEL

Status sprawy ” Rydułtowy”

Symbol planu CZADERNA GABRIEL

Numer prawa wyłącznego 220541 dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 395192 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa

Sposób wytwarzania przestrzennych brył zamkniętych 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni klejonych z materiału MDF

Miasto twórcy METELICKI ROBERT

Status sprawy „B27N5/00 B27M3/18”

Symbol planu METELICKI ROBERT

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395193 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy

Układ elektryczny do sekwencyjnego pomiaru czterech różnic lub sum przyrostów rezystancji PL 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 06/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-06-30

Uprawnieni POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Miasto twórcy IDŹKOWSKI ADAM

Status sprawy ” PL”

Symbol planu IDŹKOWSKI ADAM

Numer prawa wyłącznego 221900 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset

Numer zgłoszenia 395194 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery

Adhezyjny opatrunek silikonowy Gdańsk 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29

Uprawnieni zawierający suchy wyciąg z cebuli i heparynę drobnocząsteczkową oraz sposób jego otrzymywania

Miasto twórcy ŻEBROWSKA MARIA

Status sprawy ” Gdańsk”

Symbol planu ŻEBROWSKA MARIA

Numer prawa wyłącznego 220765 dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 395195 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć

Instalacja do oczyszczania zaolejonych metali Rumpel Alicja 2011-06-10

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-10

Numer WUP 07/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-07-29

Uprawnieni zwłaszcza zendry

Miasto twórcy POSIADAŁO SŁAWOMIR

Status sprawy „C22B1/00 B09B3/00 F27B9/22 F27B9/30”

Symbol planu POSIADAŁO SŁAWOMIR

Numer prawa wyłącznego 222256 dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 395190 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt

Kruszarka bębnowa Racibórz 2011-06-10

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-10

Numer WUP 11/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-11-30

Uprawnieni CIEPŁOWNIA RYDUŁTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy CZADERNA GABRIEL

Status sprawy ” Rydułtowy”

Symbol planu CZADERNA GABRIEL

Numer prawa wyłącznego 220541 dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 395192 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa

Sposób wytwarzania przestrzennych brył zamkniętych 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni klejonych z materiału MDF

Miasto twórcy METELICKI ROBERT

Status sprawy „B27N5/00 B27M3/18”

Symbol planu METELICKI ROBERT

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395193 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy

Układ elektryczny do sekwencyjnego pomiaru czterech różnic lub sum przyrostów rezystancji PL 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 06/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-06-30

Uprawnieni POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Miasto twórcy IDŹKOWSKI ADAM

Status sprawy ” PL”

Symbol planu IDŹKOWSKI ADAM

Numer prawa wyłącznego 221900 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset

Numer zgłoszenia 395194 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery

Adhezyjny opatrunek silikonowy Gdańsk 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29

Uprawnieni zawierający suchy wyciąg z cebuli i heparynę drobnocząsteczkową oraz sposób jego otrzymywania

Miasto twórcy ŻEBROWSKA MARIA

Status sprawy ” Gdańsk”

Symbol planu ŻEBROWSKA MARIA

Numer prawa wyłącznego 220765 dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 395195 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć

https://kompresyjni.pl/pl/41-skarpety-kompresyjne