2019 Październik

Sposób diagnozowania urządzeń przemysłowych oraz układ urządzeń do stosowania tego sposobu PL 2009-07-06

Komora jonizacyjna do pomiaru Kermy w powietrzu DUDZIŃSKI ADAM 2009-07-07 Numer_BUP 02/2011 Data publikacji BUP 2011-01-17 Data wydania 2009-07-07 Numer WUP 03/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-03-29 Uprawnieni w polu promieniowania X Miasto twórcy PL Status sprawy ” JAWORSKA ELŻBIETA” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 213457 dwieście trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 388458 trzysta osiemdziesiąt […]

Read More

Tafla przegubowa do deskowania ścian Słomczyńska Elżbieta 2009-07-04

Sposób otrzymywania rozpuszczalników z solwentnafty karbochemicznej GARBACIAK JERZY 2009-07-03 Numer_BUP 02/2011 Data publikacji BUP 2011-01-17 Data wydania 2009-07-03 Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30 Uprawnieni INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA Miasto twórcy DULA JANUSZ Status sprawy ” ZWIERZ KRYSTYNA” Symbol planu DULA JANUSZ Numer prawa wyłącznego 211029 dwieście jedenaście tysięcy dwadzieścia dziewięć Numer zgłoszenia 388453 trzysta […]

Read More

Sposób rafinacji karbochemicznej frakcji heksanowej GARBACIAK JERZY 2009-07-03

Chiralne bis(trifluorometylosulfonylo)imidki 1-alkoksymetylo-3-[(1R Poznań 2009-07-02 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-07-02 Numer WUP 02/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-02-28 Uprawnieni 2S Miasto twórcy PL Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 213399 dwieście trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 388448 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści osiem Regeneracyjny dopalacz katalityczny trójstopniowy […]

Read More

Nowe heterocykliczne kwasy mono-α-hydroksymetylo-H-fosfinowe i sposób wytwarzania nowych heterocyklicznych kwasów mono-α-hydroksymetylo-H-fosfinowych PL 2007-03-26

Sposób wytwarzania formy krystalicznej 1 wodorosiarczanu klopidogrelu PL 2007-03-23 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-23 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KOŹLUK TOMASZ NOBILUS ENT Miasto twórcy WOŹNIAK ROBERT Status sprawy ” PL” Symbol planu WOŹNIAK ROBERT Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382055 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt pięć Internetowy system pośredniczenia w […]

Read More

Hydrauliczne urządzenie sterujące i układ sterowania Wojcieszko Jerzy 2007-03-23

Silnik spalinowy o tłokach obrotowych F02B53/00 2007-03-23 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-23 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni OSUCH EUGENIUSZ Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382050 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt Wózek inwalidzki z otwieraną klapą A61G5/00 A47K11/04 […]

Read More

Siłownia spalinowo-gazowa i sposób sterowania jej pracą F01K13/00 2007-03-23

Preparat zawierający walsartan HUBINOVA VIERA 2004-11-02 Numer_BUP 16/2007 Data publikacji BUP 2007-08-06 Data wydania 2004-11-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ZENTIVA Miasto twórcy VLADOVICOVA BEATA Status sprawy „bd” Symbol planu VLADOVICOVA BEATA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382044 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery Sposób ochrony brzegu przed falami morskimi i zespół tłumiący energię fal […]

Read More

Główka szczoteczki do zębów oraz szczoteczka do zębów LANVERS ANDREAS 2002-10-03

Receptor sprzężony z białkiem G i jego zastosowania Chelmsford 2002-05-30 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-05-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WYETH Miasto twórcy BATES BRIAN GAITHER Status sprawy ” Londonderry” Symbol planu BATES BRIAN GAITHER Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370139 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dziewięć Pochodne 5-sulfanylo-4H-1 THURIEAU CHRISTOPHE […]

Read More

Pirymidynony jako antagoniści receptora 1 hormonu zwiększającego stężenie melaniny HYMAN CLIFTON E. 2002-10-15

Inhibitory czynnika Xa i innych proteaz serynowych zaangażowanych w kaskadę koagulacji CASIMIRO-GARCIA AGUSTIN 2002-11-14 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-11-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WARNER-LAMBERT COMPANY LLC Miasto twórcy DUDLEY DANETTE ANDREA Status sprawy ” FILIPSKI KEVIN JAMES” Symbol planu DUDLEY DANETTE ANDREA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370134 trzysta siedemdziesiąt […]

Read More

Kompozycja herbicydów zawierająca określone sulfonylomoczniki i dikambę Hochheim 2003-02-20

Kompozycja herbicydów zawierająca określone sulfonylomoczniki i diflufenikan Hochheim 2003-02-20 Numer_BUP 23/2011 Data publikacji BUP 2011-11-07 Data wydania 2003-02-20 Numer WUP 10/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-10-31 Uprawnieni sposób zwalczania szkodliwych roślin i zastosowanie kompozycji herbicydów do zwalczania szkodliwych roślin Miasto twórcy HACKER ERWIN Status sprawy ” Eppstein” Symbol planu HACKER ERWIN Numer prawa wyłącznego 218236 dwieście osiemnaście tysięcy […]

Read More

Kompozycja herbicydów na bazie sulfonylomoczników Hochheim 2003-02-20

Sposób działania mechanizmu klastra energooszczędnego PL 2011-07-06 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-06 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INTERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy GĄSIORSKI ADAM Status sprawy ” PL” Symbol planu GĄSIORSKI ADAM Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395553 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy System do prowadzenia reklamy audiowizualnej G09F27/00 […]

Read More