2019 Wrzesień

Sposób otrzymywania stabilnego sorbentu CO2 na bazie modyfikowanego potasem ditlenku tytanu KUSIAK-NAJMAN EWELINA 2017-01-13

Złącze do przewodu z przewodzącego elektryczność materiału i sposób jego wytwarzania Jaworzno 2017-01-12 Numer_BUP 15/2018 Data publikacji BUP 2018-07-16 Data wydania 2017-01-12 Numer WUP Data_Publikacji_WUP 2019-05-31 Uprawnieni BITRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy FICEK ADRIAN Status sprawy ” Sosnowiec” Symbol planu FICEK ADRIAN Numer prawa wyłącznego 232103 dwieście trzydzieści dwa tysiące sto trzy […]

Read More

Głowica drukująca B41J2/085 B41J2/14 B41J2/04 2015-03-17

Sposób sterowania silnikiem prądu stałego G05D3/14 G05B11/28 G05B11/42 2015-03-15 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-15 Numer WUP 04/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-04-28 Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy Gorlice Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Gorlice Numer prawa wyłącznego 225492 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 411601 […]

Read More

Układ sterowania silnikiem prądu stałego G05D3/14 G05B11/28 G05B11/42 2015-03-15

Robot mobilny B25J5/00 B25J19/00 B60L11/18 G05D1/02 2015-03-15 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-15 Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31 Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 226728 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem Numer zgłoszenia 411596 czterysta jedenaście […]

Read More

Opakowanie jednorazowe do produktów spożywczych PL 2011-06-24

Sposób realizacji płatności bezgotówkowych przy wykorzystaniu maszyny cyfrowej PL 2011-06-28 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-28 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PART 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy KALBARCZYK ARTUR Status sprawy ” PL” Symbol planu KALBARCZYK ARTUR Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395413 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście Elektroniczna […]

Read More

Przekładnia boczna mechanizmu posuwu kombajnu Leszczyny 2011-06-22

Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie półokrągłym PL 2011-06-22 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-22 Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31 Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA Miasto twórcy DZIUBIŃSKA ANNA Status sprawy ” PL” Symbol planu DZIUBIŃSKA ANNA Numer prawa wyłącznego 215505 dwieście piętnaście tysięcy pięćset pięć Numer […]

Read More

Słuchawki nauszne Sanok 2009-06-18

Urządzenie do uzdatniania paliw Konin 2009-06-17 Numer_BUP 26/2010 Data publikacji BUP 2010-12-20 Data wydania 2009-06-17 Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30 Uprawnieni zwłaszcza komponentów paliw ciekłych Miasto twórcy PALKA STANISŁAW Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu PALKA STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 214537 dwieście czternaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem Numer zgłoszenia 388302 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta […]

Read More

Reaktor plazmowy Legionowo 2009-06-17

Sposób wytwarzania paneli akustycznych Poznań 2009-06-17 Numer_BUP 26/2010 Data publikacji BUP 2010-12-20 Data wydania 2009-06-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni EKOBEL SCHALLSCHUTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy PL Status sprawy „PL” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388297 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem Sposób wytwarzania polimerycznego materiału budowlanego na bazie […]

Read More

Sposób mocowania i element mocujący korpus zawiasu do profilu aluminiowego PL 2009-06-16

Sposób łączenia linek lub taśm bezpieczeństwa z włókienniczym amortyzatorem bezpieczeństwa i zespół bezpieczeństwa w postaci amortyzatora bezpieczeństwa z linkami lub taśmami bezpieczeństwa PL 2009-06-16 Numer_BUP 26/2010 Data publikacji BUP 2010-12-20 Data wydania 2009-06-16 Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31 Uprawnieni ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT Miasto twórcy ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ Status sprawy ” PL” Symbol planu ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ Numer […]

Read More

Sposób prowadzenia fermentacji etanolowej nastawów wysokocukrowych PL 2007-03-05

Sposób walcowania kątowników PAWLIK RYSZARD 2006-12-18 Numer_BUP 17/2007 Data publikacji BUP 2007-08-20 Data wydania 2006-12-18 Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30 Uprawnieni ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy WIECZOREK MIROSŁAW Status sprawy ” RENIECKI ANDRZEJ” Symbol planu WIECZOREK MIROSŁAW Numer prawa wyłącznego 212651 dwieście dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 381314 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy […]

Read More

Sposób transmisji pakietów danych w systemie radiokomunikacji ruchomej i odpowiedni system radiokomunikacji ruchomej AT 2003-06-17

Zatyczka do niezawodnego wdmuchiwania gazu FR 2002-06-12 Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02 Data wydania 2002-06-12 Numer WUP 07/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-07-31 Uprawnieni VESUVIUS USA CORPORATION Miasto twórcy HANSE ERIC Status sprawy ” FR” Symbol planu HANSE ERIC Numer prawa wyłącznego 202764 dwieście dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery Numer zgłoszenia 369976 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset […]

Read More