2019 Wrzesień

Adaptacyjny układ do absorpcji energii mechanicznej z konwersją na energię elektryczną Warszawa 2016-12-29

Sposób i układ do automatycznej kalibracji systemów Weigh-In-Motion (WIM) Kraków 2016-12-29 Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02 Data wydania 2016-12-29 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Miasto twórcy GAJDA JANUSZ Status sprawy ” Sędziszów Małopolski” Symbol planu GAJDA JANUSZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 420037 czterysta dwadzieścia tysięcy trzydzieści […]

Read More

Kompozycja do zapobiegania i zwalczania chorób pszczelich oraz zastosowanie olejku konopnego do otrzymywania kompozycji MODLIŃSKI RAFAŁ 2016-12-29

Sposób pomiaru optycznego odkształceń konstrukcji obiektów mechanicznych dla przygotowania modelu rzeczywistego Rzeszów 2016-12-29 Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02 Data wydania 2016-12-29 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Miasto twórcy SZCZERBA PIOTR Status sprawy ” Rzeszów” Symbol planu SZCZERBA PIOTR Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 420032 czterysta dwadzieścia tysięcy trzydzieści dwa […]

Read More

Fantom do treningu strzeleckiego PL 2015-03-04

System regeneracji złoża w hydrobotanicznych oczyszczalniach ścieków C02F3/32 E02B11/00 2015-03-02 Numer_BUP 19/2016 Data publikacji BUP 2016-09-12 Data wydania 2015-03-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni UNIWERSYTET ŁÓDZKI Miasto twórcy Klęk Status sprawy „” Symbol planu Klęk Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411474 czterysta jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery Sposób nanoszenia powłoki na fornir panelu podłogowego B27D1/00 […]

Read More

Sposób biofunkcjonalizacji materiałów włókienniczych Łódź 2015-03-07

Nowe zanieczyszczenie w syntezie olmesartanu medoksomilu CMOCH PIOTR 2015-03-03 Numer_BUP 19/2016 Data publikacji BUP 2016-09-12 Data wydania 2015-03-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT FARMACEUTYCZNY Miasto twórcy SZCZEPEK WOJCIECH J. Status sprawy ” CHMIEL JUSTYNA” Symbol planu SZCZEPEK WOJCIECH J. Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411469 czterysta jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć Przekładnia zabezpieczająca dla […]

Read More

Urządzenie do rehabilitacji stopy PL 2015-03-03

Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi wewnętrznych PL 2015-03-03 Numer_BUP 19/2016 Data publikacji BUP 2016-09-12 Data wydania 2015-03-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA Miasto twórcy MATUSZAK JAKUB Status sprawy ” PL” Symbol planu MATUSZAK JAKUB Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411464 czterysta jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery Układ cieplny urządzenia do wytwarzania monokryształów […]

Read More

Sposób obróbki ubytkowo-plastycznej tworzyw polimerowych PL 2011-06-16

Drogowy panel energochłonny KLASZTORNY MARIAN 2011-06-16 Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17 Data wydania 2011-06-16 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO Miasto twórcy DZIEWULSKI PAWEŁ Status sprawy ” OCHELSKI STANISŁAW” Symbol planu DZIEWULSKI PAWEŁ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395302 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa Sposób i układ do […]

Read More

Urządzenie umożliwiające wykonywanie i sterowanie wybranymi procesami produkcyjnymi za pomocą ruchu mięśni twarzy G07C5/00 2011-06-16

Płyta modułowa wyświetlacza obrazu Kukinia 2011-06-17 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni RGB TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy MAŁYSZEWICZ WOJCIECH Status sprawy ” Ustronie Morskie” Symbol planu MAŁYSZEWICZ WOJCIECH Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395296 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć Sposób konsolidacji przesyłek […]

Read More

Sposób suszenia kleju akrylowego (emulsja wodna) w procesie produkcji taśm samoprzylepnych PL 2011-06-17

Sposób wytwarzania zalkalizowanej miazgi kakaowej oraz zalkalizowana miazga kakaowa A23G1/00 A23G1/02 2011-06-17 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni UNION CHOCOLATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Słońsk Dolny Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Słońsk Dolny Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395290 trzysta […]

Read More

Przeciwciało zawierające wariant regionu Fc ludzkiej IgG1 Kawczyńska Marta 2000-01-14

Trójnóg do wykonywania nawierceń PL 2009-06-04 Numer_BUP 25/2010 Data publikacji BUP 2010-12-06 Data wydania 2009-06-04 Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy BĄKOWSKI DARIUSZ Status sprawy ” PL” Symbol planu BĄKOWSKI DARIUSZ Numer prawa wyłącznego 218674 dwieście osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery Numer zgłoszenia 388179 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć […]

Read More

Układ kontroli przepływu B24B49/00 B24B37/04 G05D7/06 2003-09-10

Deflektor kominka F24B1/191 F24C5/00 2009-06-03 Numer_BUP 25/2010 Data publikacji BUP 2010-12-06 Data wydania 2009-06-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni LESINIEWSKA-PIŁAT VIOLETTA Miasto twórcy Racula Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Racula Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388174 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery Sposób otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych tworzyw […]

Read More