2019 Sierpień

Turbina wiatrowa 2011-04-27

Termokurczliwa perforowana folia do pakowania produktów C08J5/18 B32B3/10 B65D65/28 B65B53/02 2011-04-27 Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05 Data wydania 2011-04-27 Numer WUP 03/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-03-31 Uprawnieni SOBIECKI ZENON GRASO Miasto twórcy Krąg Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Krąg Numer prawa wyłącznego 219120 dwieście dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia Numer zgłoszenia 394692 trzysta dziewięćdziesiąt cztery […]

Read More

Nowy kwas 2-{(Z)-2-[(fenyloamino) (pirydyn-2-ylo)metyleno]-hydrazynokarbonylo} cykloheksanokarboksylowy i sposób jego wytwarzania PL 2011-04-27

Zmodyfikowany surfaktantem środek do ilościowego rozpoznawania ultraniskich stężeń jonów ołowiu(II) i miedzi(II) oraz sposób jego otrzymywania PL 2011-04-27 Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05 Data wydania 2011-04-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni UNIWERSYTET GDAŃSKI Miasto twórcy ORŁOWSKA MAJA Status sprawy ” PL” Symbol planu ORŁOWSKA MAJA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 394687 trzysta dziewięćdziesiąt cztery […]

Read More

Układ do transmisji fotografii cyfrowych pochodzących z urządzeń fotoradarowych Gdańsk 2011-04-27

Sposób i urządzenie do wytwarzania próbek koksu RYCIAK SEBASTIAN 2011-04-26 Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05 Data wydania 2011-04-26 Numer WUP 04/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-04-30 Uprawnieni INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY Miasto twórcy GROTKOWSKI ŁUKASZ Status sprawy ” STROJNY KAZIMIERZ” Symbol planu GROTKOWSKI ŁUKASZ Numer prawa wyłącznego 219308 dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta osiem Numer zgłoszenia 394682 trzysta […]

Read More

Sposób oraz stanowisko badawcze do określania izolacyjności akustycznej elementów budowlanych KIELCE 2009-03-25

Pocisk do broni miotającej gładkolufowej F42B10/24 F42B10/00 F42B10/26 2009-02-24 Numer_BUP 18/2010 Data publikacji BUP 2010-08-30 Data wydania 2009-02-24 Numer WUP 11/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-11-29 Uprawnieni JAGUSZTYN MACIEJ Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 215203 dwieście piętnaście tysięcy dwieście trzy Numer zgłoszenia 387598 […]

Read More

Sposób izolacji termicznej ładunków miotających oraz napędowych broni palnej F42B5/196 F42B5/192 F42B5/295 2009-02-20

Szkło-ceramika optycznie aktywna i sposób otrzymywania szkło-ceramiki optycznie aktywnej PL 2009-03-24 Numer_BUP 20/2010 Data publikacji BUP 2010-09-27 Data wydania 2009-03-24 Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30 Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA Miasto twórcy ŚRODA MARCIN Status sprawy ” PL” Symbol planu ŚRODA MARCIN Numer prawa wyłącznego 212694 dwieście dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery Numer zgłoszenia […]

Read More

Heterocykliczne pochodne metylosulfonu MOTOKI KAYOKO 2004-06-29

Sposób i urządzenie do wytwarzania tworzywa konstrukcyjnego o strukturze ażurowo-romboidalnej B32B3/12 B32B37/12 2006-04-13 Numer_BUP 21/2007 Data publikacji BUP 2007-10-15 Data wydania 2006-04-13 Numer WUP 05/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-05-31 Uprawnieni SZMIGIEL JOLANTA PPUH PASSJA Miasto twórcy Rzeszów Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Rzeszów Numer prawa wyłącznego 208505 dwieście osiem tysięcy pięćset pięć Numer zgłoszenia 379462 […]

Read More

Wtryskiwacz elektromagnetyczny paliwa gazowego MOĆKO IRENEUSZ 2006-04-13

Kompozycje do profilaktyki i leczenia objawów przeziębienia i grypy WILLIAMS PHILIP DAVID 2003-12-23 Numer_BUP 19/2006 Data publikacji BUP 2006-09-18 Data wydania 2003-12-23 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zawierające wybrane polimery mukoadhezyjne Miasto twórcy DE LA HARPE SHANE MICHAEL Status sprawy ” KHANOLKAR JAYANT EKANTH” Symbol planu DE LA HARPE SHANE MICHAEL Numer prawa wyłącznego zero Numer […]

Read More

Pochodne mocznika jako antagoniści integryny Ó 4 NAVARRO ROMERO ELOISA 2002-01-15

Zespół krążka kierującego linę PL 2004-07-16 Numer_BUP 02/2006 Data publikacji BUP 2006-01-23 Data wydania 2004-07-16 Numer WUP 02/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-02-27 Uprawnieni FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy JAŁMUŻNA JAN Status sprawy ” PL” Symbol planu JAŁMUŻNA JAN Numer prawa wyłącznego 200985 dwieście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 369116 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy […]

Read More

Hulajnoga z napędem dźwigniowym Podole 2004-07-16

Sposób wycinania szczeliny w tarczy silnika turbinowego B23P15/00 B21D53/78 2004-07-15 Numer_BUP 03/2005 Data publikacji BUP 2005-02-07 Data wydania 2004-07-15 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369111 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście Układ do monitorowania […]

Read More