2019 Sierpień

Zespół zamka cylindrycznego z kluczem płaskim 2002-12-19

Zastosowanie antagonisty H 1 oraz bezpiecznego steroidu do leczenia nieżytu nosa 2002-11-18 Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02 Data wydania 2002-11-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ALCON Miasto twórcy YANNI JOHN M. Status sprawy ” bd” Symbol planu YANNI JOHN M. Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369630 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści Złącze elektryczne […]

Read More

Urządzenie do kontroli wyładowywania rolek z przewijarki oraz przewijarka obejmująca urządzenie tego rodzaju bd 2002-06-21

Sposób i układ do regulowania klimatyzatorów przemieszczeniowych F24F11/00 2002-12-30 Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02 Data wydania 2002-12-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni RC GROUP S.P.A. Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369625 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć Hydrauliczne urządzenie kierownicze ze zmianą przełożenia […]

Read More

[(1R LOCHYŃSKI STANISŁAW 2016-12-14

Sposób i urządzenie do obróbki biomasy PL 2016-12-14 Numer_BUP 13/2018 Data publikacji BUP 2018-06-18 Data wydania 2016-12-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni HEDEGAARD LAURSEN BENNY Miasto twórcy Wrocław Status sprawy ” PL” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419798 czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 1-(Bromometylo)-8-tert-butylo-2-oksaspiro[4.5]dekan-3-on i sposób jego wytwarzania Wrocław 2016-12-14 Numer_BUP […]

Read More

Sposób wytwarzania nietoksycznego spoiwa do papieru C09J189/04 2016-12-14

Rama roweru B62K19/06 B62M1/10 2016-12-14 Numer_BUP 26/2017 Data publikacji BUP 2017-12-18 Data wydania 2016-12-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SMOLIŃSKI TOMASZ Miasto twórcy Kluczbork Status sprawy „” Symbol planu Kluczbork Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419793 czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy Silnik hydrauliczny obiegowo-krzywkowy z mechanizmem sterowania PL 2016-12-14 Numer_BUP 13/2018 Data publikacji BUP […]

Read More

Sposób wytwarzania klina trójdzielnego E21C37/04 B28D1/00 2016-12-13

Sposób pomiaru drgań i hałasu oddziaływujących na kierującego pojazdem jednośladowym SKRUCANY TOMAS 2016-12-13 Numer_BUP 13/2018 Data publikacji BUP 2018-06-18 Data wydania 2016-12-13 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni korzystnie motocyklem oraz urządzenie do realizacji tego sposobu Miasto twórcy FIGLUS TOMASZ Status sprawy „Strzyżowice” Symbol planu FIGLUS TOMASZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419787 czterysta dziewiętnaście tysięcy […]

Read More

Pokładowe urządzenie hydrolokacyjne STOGA DAWID 2015-02-12

Zestaw narzędzi do kształtowania blach metalowych w podwyższonych temperaturach LATOS TOMASZ 2015-02-12 Numer_BUP 17/2016 Data publikacji BUP 2016-08-16 Data wydania 2015-02-12 Numer WUP 11/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-11-30 Uprawnieni zwłaszcza ze stopów tytanu Miasto twórcy RĘKAS ARTUR Status sprawy ” KUTA ARKADIUSZ” Symbol planu RĘKAS ARTUR Numer prawa wyłącznego 227412 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwanaście Numer […]

Read More

Sposób kształtowania blach metalowych w podwyższonych temperaturach LATOS TOMASZ 2015-02-12

Włókno krzemionkowe i sposób otrzymywania włókien krzemionkowych SKÓRCZEWSKA KATARZYNA 2015-02-11 Numer_BUP 17/2016 Data publikacji BUP 2016-08-16 Data wydania 2015-02-11 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Miasto twórcy PL Status sprawy ” LEWANDOWSKI KRZYSZTOF” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411243 czterysta jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy Kompozyt […]

Read More

Preparat do zwalczania wszawicy głowy A61K8/34 A61K8/891 A61Q90/00 A61K31/045 A61K31/765 2011-05-30

Spożywczy środek prozdrowotny zawierający estry etylowe kwasów tłuszczowych zwłaszcza oleju lnianego i sposób jego otrzymywania DAJNOWIEC FABIAN JULIAN 2011-05-30 Numer_BUP 25/2012 Data publikacji BUP 2012-12-03 Data wydania 2011-05-30 Numer WUP 03/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-03-30 Uprawnieni 3L INVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy ZAJĄC PIOTR Status sprawy ” BANASZCZYK PAWEŁ” Symbol planu ZAJĄC PIOTR Numer prawa […]

Read More

Sposób wentylacji pomieszczeń Woźniak Jolanta 2011-05-30

Sposób sieciowania i modyfikacji kauczuków chloroprenowych KOWALSKI DAMIAN 2011-05-30 Numer_BUP 25/2012 Data publikacji BUP 2012-12-03 Data wydania 2011-05-30 Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31 Uprawnieni POLITECHNIKA ŁÓDZKA Miasto twórcy RZYMSKI WŁADYSŁAW M. Status sprawy „Pabianice” Symbol planu RZYMSKI WŁADYSŁAW M. Numer prawa wyłącznego 215569 dwieście piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 395046 trzysta dziewięćdziesiąt pięć […]

Read More

Wodna pompa ciepła i sposób optymalizacji pracy wodnej pompy ciepła F24D11/02 F25B30/00 2009-05-04

Płytka kompresyjna do zespalania kości długich Dąbrowa Górnicza 2009-05-04 Numer_BUP 23/2010 Data publikacji BUP 2010-11-08 Data wydania 2009-05-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA Miasto twórcy CIEPLAK JERZY Status sprawy ” Zabrze” Symbol planu CIEPLAK JERZY Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 387934 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery Nowy (Z)-2″-(2″‚-hydroksyizopropylo)-dihydrofurano-[2″ BARTMAŃSKA AGNIESZKA 2009-05-04 […]

Read More