2019 Sierpień

Urządzenie do pomiaru strumienia ciepła dla przegrody płaskiej G01K17/20 G01N25/18 2016-12-14

Sposób pomiaru strumienia ciepła dla przegrody płaskiej G01K17/20 G01N25/18 2016-12-14 Numer_BUP 25/2017 Data publikacji BUP 2017-12-04 Data wydania 2016-12-14 Numer WUP 08/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-08-31 Uprawnieni POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Miasto twórcy Częstochowa Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Częstochowa Numer prawa wyłącznego 229719 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście Numer zgłoszenia 419808 czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset […]

Read More

Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do określania odporności na ścieranie materiałów sypkich zwłaszcza nośników tlenu w wysokotemperaturowym złożu fluidalnym do spalania paliwa energetycznego PŁAWECKA MARIOLA 2016-12-14

(2E)-2-[(1R LOCHYŃSKI STANISŁAW 2016-12-14 Numer_BUP 21/2017 Data publikacji BUP 2017-10-09 Data wydania 2016-12-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 4R Miasto twórcy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Status sprawy ” KOZIOŁ AGATA” Symbol planu POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419803 czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset trzy Sposób wykonania powłoki ochronnej detali i kontenerów do logistyki i transportu wewnętrznego […]

Read More

Radiofarmaceutyk terapeutyczny oparty na znakowanych astatem-211 nanocząsteczkach złota oraz sposób jego wytwarzania BILEWICZ ALEKSANDER 2015-02-12

Czujnik naciągowy CZUBATY ŁUKASZ 2015-02-12 Numer_BUP 17/2016 Data publikacji BUP 2016-08-16 Data wydania 2015-02-12 Numer WUP 07/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-07-31 Uprawnieni WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO Miasto twórcy LUDAS MICHAŁ Status sprawy ” KRYSIAK PIOTR” Symbol planu LUDAS MICHAŁ Numer prawa wyłącznego 226293 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy Numer zgłoszenia 411254 […]

Read More

Sposób określania parametrów do oceny funkcji śródbłonka naczyniowego Łódź 2011-05-31

Herbata odchudzająca Kula Bolesław 2011-05-31 Numer_BUP 25/2012 Data publikacji BUP 2012-12-03 Data wydania 2011-05-31 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ELANDA ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH B.KAZUB Miasto twórcy MALEC LESZEK Status sprawy „A61K31/205 A61K36/288 A61K36/38 A61K36/11 A61K36/185 A61P3/04” Symbol planu MALEC LESZEK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395070 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt Sposób odnaftalenowania gazu […]

Read More

Przeciwbólowa kompozycja farmaceutyczna do podawania doustnego PL 2011-05-31

Szyba warstwowa B32B17/06 B60J1/00 B32B7/02 E06B3/66 2011-05-30 Numer_BUP 25/2012 Data publikacji BUP 2012-12-03 Data wydania 2011-05-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni URBAŃSKI LECH WARSZTAT ELEKTROMECHANICZNY INŻ. LECH URBAŃSKI Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395065 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć Sposób […]

Read More

Sposób wytwarzania spienionego poli(tereftalanu etylenu) Warszawa 2011-05-30

Sposób regulacji intensywności procesu spalania paliwa stałego w kotłach rusztowych oraz kolektor przeznaczony do realizacji tego sposobu PL 2011-05-30 Numer_BUP 25/2012 Data publikacji BUP 2012-12-03 Data wydania 2011-05-30 Numer WUP 10/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-10-30 Uprawnieni PRZYKORSKI LUCJAN -NEWTERM Miasto twórcy PRZYKORSKI LUCJAN Status sprawy ” PL” Symbol planu PRZYKORSKI LUCJAN Numer prawa wyłącznego 220340 dwieście dwadzieścia […]

Read More

Układ urządzeń do suszenia odpadów produkcji tartacznej F26B17/18 2009-05-04

Środek gaśniczy MALICKI ARTUR 2009-05-04 Numer_BUP 23/2010 Data publikacji BUP 2010-11-08 Data wydania 2009-05-04 Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31 Uprawnieni INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA Miasto twórcy PL Status sprawy ” JAKUBOWSKI PATRYK” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 210502 dwieście dziesięć tysięcy pięćset dwa Numer zgłoszenia 387944 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery […]

Read More

Sposób wytwarzania środka gaśniczego MALICKI ARTUR 2009-05-04

Sposób wytwarzania folii rozpuszczalnej w wodzie oraz folia rozpuszczalna w wodzie PL 2009-05-04 Numer_BUP 23/2010 Data publikacji BUP 2010-11-08 Data wydania 2009-05-04 Numer WUP 11/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-11-30 Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Miasto twórcy BUTWIN AGNIESZKA Status sprawy ” PL” Symbol planu BUTWIN AGNIESZKA Numer prawa wyłącznego 209895 dwieście dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć […]

Read More

Stropnica obudowy prostej ROTKEGEL MAREK 2006-05-25

Sposób przeszukiwania GRZESIUK ELŻBIETA 2006-05-24 Numer_BUP 24/2007 Data publikacji BUP 2007-11-26 Data wydania 2006-05-24 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni identyfikacji i selekcji szczepów bakteryjnych oraz przyspieszania wzrostu biomasy komórek bakteryjnych Miasto twórcy PL Status sprawy ” BARDOWSKI JACEK” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 379781 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden System […]

Read More

Sposób plazmowego trawienia mes i kształtowania wzorów w strukturach półprzewodnikowych związków A III B V oraz maska do tego trawienia PL 2006-05-24

Przełącznik bezpiecznika spustu karabinu PL 2006-05-23 Numer_BUP 24/2007 Data publikacji BUP 2007-11-26 Data wydania 2006-05-23 Numer WUP 04/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-04-30 Uprawnieni OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY SPRZĘTU MECHANICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy WAŁASZEK PAWEŁ Status sprawy ” PL” Symbol planu WAŁASZEK PAWEŁ Numer prawa wyłącznego 205402 dwieście pięć tysięcy czterysta dwa Numer zgłoszenia 379776 trzysta siedemdziesiąt […]

Read More