2019 Lipiec

Metoda blokowania i filtrowania transmisji danych pomiędzy siecią lokalną a Internetem H04L12/22 2016-11-14

Bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkano-1 KLEJDYSZ TOMASZ 2016-11-14 Numer_BUP 11/2018 Data publikacji BUP 2018-05-21 Data wydania 2016-11-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP 2019-04-30 Uprawnieni X-bis(decylodimetyloamoniowym) oraz anionami piroglutaminianowymi Miasto twórcy PL Status sprawy ” KACZMAREK DAMIAN” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 231959 dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 419442 czterysta dziewiętnaście tysięcy […]

Read More

Analityczny zawór dziewięciodrożny zwłaszcza do monolitycznej igły ekstrakcyjnej G01N1/20 B01D15/00 G01N30/20 2016-11-14

Składany rower Mielec 2016-11-10 Numer_BUP 11/2018 Data publikacji BUP 2018-05-21 Data wydania 2016-11-10 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni JIVR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy PIĄTKOWSKI MARCIN Status sprawy ” Mielec” Symbol planu PIĄTKOWSKI MARCIN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419437 czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem Zestaw do mocowania na ciele przedmiotów do tego […]

Read More

Mechanizm blokujący z rolką toczną do wewnętrznych drzwi przesuwnych szafy Kłobuck 2015-01-12

Zestaw mocujący maszt E02D27/42 E04H12/22 2013-09-30 Numer_BUP 08/2015 Data publikacji BUP 2015-04-13 Data wydania 2013-09-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MIKŁASZEWICZ WALDEMAR Miasto twórcy Bielsko-Biała Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu Bielsko-Biała Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 405484 czterysta pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery Sprzęgacz ŁOŻAŃSKA ANNA 2013-09-30 Numer_BUP 08/2015 Data publikacji […]

Read More

Materiał elektrodowy POŁCZYŃSKI PAWEŁ 2013-09-30

Panel z układami elektronicznymi i zestaw paneli ULAŃSKI JACEK 2013-09-30 Numer_BUP 08/2015 Data publikacji BUP 2015-04-13 Data wydania 2013-09-30 Numer WUP 11/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-11-30 Uprawnieni POLITECHNIKA ŁÓDZKA Miasto twórcy POLANOWSKI PIOTR Status sprawy ” NAPIERALSKI ANDRZEJ” Symbol planu POLANOWSKI PIOTR Numer prawa wyłącznego 223795 dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 405479 czterysta […]

Read More

Podajnik separujący elementów obrotowych B65G47/88 2011-04-26

Zestaw pomiarowy do analizy drgań tłumionych w różny sposób i wyznaczania logarytmicznego dekrementu tłumienia G09B23/08 2011-04-26 Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05 Data wydania 2011-04-26 Numer WUP 11/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-11-30 Uprawnieni UNIWERSYTET ŁÓDZKI Miasto twórcy Łódź Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Łódź Numer prawa wyłącznego 220590 dwieście […]

Read More

Sposób modyfikacji poliakrylanowych klejów samoprzylepnych MAREK ADAM ANDRZEJ 2011-04-27

Sposób lokalizacji elektrycznych wyładowań niezupełnych w izolacji transformatorów dużej mocy G01N29/024 G01N27/62 H01H9/50 2011-04-26 Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05 Data wydania 2011-04-26 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA OPOLSKA Miasto twórcy Opole Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Opole Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 394671 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden […]

Read More

Przenośny Zarówna Cecylia 2009-03-24

Sposób i urządzenie do osuszania i zabezpieczania przegród budowlanych przed ponownym ich zawilgoceniem BAĆ EDWARD 2009-03-23 Numer_BUP 20/2010 Data publikacji BUP 2010-09-27 Data wydania 2009-03-23 Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31 Uprawnieni MIELNICKI TADEUSZ Miasto twórcy PL Status sprawy „Rzeszów” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 217544 dwieście siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery Numer zgłoszenia 387588 […]

Read More

Lampa oświetleniowa F21S8/00 F21V19/02 F21W131/10 2009-03-23

Sprężyna gazowa PL 2009-03-23 Numer_BUP 20/2010 Data publikacji BUP 2010-09-27 Data wydania 2009-03-23 Numer WUP 12/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-12-31 Uprawnieni GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Miasto twórcy PYTLIK ANDRZEJ Status sprawy ” PL” Symbol planu PYTLIK ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego 218514 dwieście osiemnaście tysięcy pięćset czternaście Numer zgłoszenia 387582 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa Nowy szczep […]

Read More

Sposób wytwarzania suszonych nadziewanych przekąsek Tokorozawa 2003-09-24

Sposób postępowania z płonącymi hałdami 2006-04-12 Numer_BUP 21/2007 Data publikacji BUP 2007-10-15 Data wydania 2006-04-12 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK Miasto twórcy DZIURZYŃSKI WACŁAW Status sprawy ” Kraków” Symbol planu DZIURZYŃSKI WACŁAW Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 379452 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa Kompozycja polistyrenowa o ograniczonej […]

Read More

Urządzenie do sprawdzania przeliczników ciepłomierzy G01K19/00 G01D4/00 2006-04-12

Automatyczne urządzenie zabezpieczające i przełączające między obwodami Chicago 2004-09-10 Numer_BUP 19/2006 Data publikacji BUP 2006-09-18 Data wydania 2004-09-10 Numer WUP 02/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-02-28 Uprawnieni GENERAL ELECTRIC COMPANY Miasto twórcy SCHLEMMER MICHAEL J. Status sprawy ” Bolingbrook” Symbol planu SCHLEMMER MICHAEL J. Numer prawa wyłącznego 207875 dwieście siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 379447 trzysta […]

Read More