2019 Czerwiec

Sposób wytwarzania opakowania tekturowego zabezpieczonego elementami autentyczności Gdańsk 2016-10-11

Sposób wytwarzania ręczników papierowych typu ZZ i ręcznik papierowy typu ZZ D21H21/36 D21H17/06 D21H17/07 D21H17/14 D21H17/24 A47K10/16 2016-10-11 Numer_BUP 09/2018 Data publikacji BUP 2018-04-23 Data wydania 2016-10-11 Numer WUP Data_Publikacji_WUP 2019-04-30 Uprawnieni WÓDKOWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WÓDKOWSKI Miasto twórcy Łopuszno Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Łopuszno Numer prawa wyłącznego 231957 dwieście trzydzieści jeden […]

Read More

Magnes Bittera H01F6/00 H01F6/04 H01F7/20 2016-10-11

Sposób produkcji korpusów mebli do samodzielnego montażu SMARDZEWSKI JERZY 2016-10-10 Numer_BUP 09/2018 Data publikacji BUP 2018-04-23 Data wydania 2016-10-10 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza mebli skrzyniowych i korpus mebla Miasto twórcy PL Status sprawy „Poznań” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419051 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden Sposób wytwarzania wieloskładnikowego produktu spożywczego […]

Read More

Modułowy układ wentylacyjny i moduły układu wentylacyjnego PL 2013-08-23

Aptamery posiadające powinowactwo do białka MDM2 MALICKI STANISŁAW 2013-08-22 Numer_BUP 12/2014 Data publikacji BUP 2014-06-09 Data wydania 2013-08-22 Numer WUP 11/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-11-30 Uprawnieni ich kompozycje oraz zastosowanie Miasto twórcy MAJEWSKI PAWEŁ Status sprawy „Pole” Symbol planu MAJEWSKI PAWEŁ Numer prawa wyłącznego 227370 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt Numer zgłoszenia 405115 czterysta pięć tysięcy […]

Read More

Bezkontaktowy detektor konduktometryczny ŻUKOWSKI KAMIL 2013-08-22

Urządzenie do oczyszczania ścieków przez flotację PL 2013-08-21 Numer_BUP 05/2015 Data publikacji BUP 2015-03-02 Data wydania 2013-08-21 Numer WUP 08/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-08-31 Uprawnieni EKOBUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy PABISIAK ANDRZEJ Status sprawy ” PL” Symbol planu PABISIAK ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego 229675 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 405110 czterysta […]

Read More

Cienkościenny element betonowy i sposób jego wytwarzania B32B13/04 C04B28/04 C04B16/06 E04C2/24 2013-08-21

Przyrząd do montażu pierścieni uszczelniających PL 2013-08-21 Numer_BUP 05/2015 Data publikacji BUP 2015-03-02 Data wydania 2013-08-21 Numer WUP 01/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-01-31 Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Miasto twórcy ZBROWSKI ANDRZEJ Status sprawy ” PL” Symbol planu ZBROWSKI ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego 224542 dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa Numer zgłoszenia 405105 czterysta pięć […]

Read More

Układ z dwoma źródłami prądowymi do jednoczesnego pomiaru dwóch różnic przyrostów rezystancji PL 2011-03-28

Układ mechanizmu skrętu sterowany elektrycznie zwłaszcza pojazdów gąsienicowych ŚWITOŃSKI EUGENIUSZ 2011-03-28 Numer_BUP 21/2012 Data publikacji BUP 2012-10-08 Data wydania 2011-03-28 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA Miasto twórcy KLEIN WOJCIECH Status sprawy „Gliwice” Symbol planu KLEIN WOJCIECH Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 394346 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć Sposób optymalnego doboru metod […]

Read More

Sposób wytwarzania monodyspersyjnych suspensji nanokryształów chlorku srebra MORA CZESŁAW 2011-03-28

Płatek kosmetyczny A61K8/02 A61K8/18 A61K8/41 A61K8/49 A61K8/73 A61K8/96 A61Q1/14 A61Q19/00 2011-03-26 Numer_BUP 21/2012 Data publikacji BUP 2012-10-08 Data wydania 2011-03-26 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ECOWIPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Karolina Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Karolina Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 394341 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta […]

Read More

Pojazd do transportu tkanek i organów A01N1/02 B60P3/00 F25D3/06 2009-02-10

Sposób stereoselektywnego wytwarzania acetonianów Billingham 2001-05-01 Numer_BUP 17/2004 Data publikacji BUP 2004-08-23 Data wydania 2001-05-01 Numer WUP 04/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-04-29 Uprawnieni ASTRAZENECA UK LIMITED Miasto twórcy HOLT ROBERT ANTONY Status sprawy ” Huddersfield” Symbol planu HOLT ROBERT ANTONY Numer prawa wyłącznego 208379 dwieście osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 387244 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy […]

Read More

Sposób stereoselektywnego wytwarzania acyloksyhydroksyketoestrów Huddersfield 2001-05-01

Kompozycja fipronilu wzbogaconego w enancjomer (R) A01N43/56 A01N47/02 A61K31/415 A61P33/00 2000-04-12 Numer_BUP 08/2003 Data publikacji BUP 2003-04-22 Data wydania 2000-04-12 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MERIAL Miasto twórcy Raleigh Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Raleigh Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 387239 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć Sposób oddzielania […]

Read More

Nowe związki C07D231/44 2000-04-12

Sposób wytwarzania wysokowytrzymałych włókien chitozanowych STĘPLEWSKI WŁODZIMIERZ 2009-02-09 Numer_BUP 17/2010 Data publikacji BUP 2010-08-16 Data wydania 2009-02-09 Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31 Uprawnieni INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH Miasto twórcy PL Status sprawy ” CIECHAŃSKA DANUTA” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 214363 dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy Numer zgłoszenia 387234 trzysta osiemdziesiąt siedem […]

Read More