2019 Maj

Sposób obrazowania medycznego w tomografii TOF-PET MOSKAL PAWEŁ 2016-09-14

1-Podstawiona pochodna pirydokarbazolu o właściwościach przeciwnowotworowych i sposób jej wytwarzania GĘBAROWSKI TOMASZ 2016-09-13 Numer_BUP 07/2018 Data publikacji BUP 2018-03-26 Data wydania 2016-09-13 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni jej zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca Miasto twórcy TYLIŃSKA BEATA Status sprawy „Wysoka” Symbol planu TYLIŃSKA BEATA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 418685 czterysta osiemnaście tysięcy sześćset […]

Read More

Produkt do rekultywacji terenów zdegradowanych poprzemysłowych Kietrz 2016-09-13

Opakowanie do wyrobów PASQUI SIMONE 2015-03-06 Numer_BUP 01/2017 Data publikacji BUP 2017-01-02 Data wydania 2015-03-06 Numer WUP 02/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-02-28 Uprawnieni zwłaszcza tytoniowych Miasto twórcy G.D SOCIETA’ PER AZIONI Status sprawy ” POLLONI ROBERTO” Symbol planu G.D SOCIETA’ PER AZIONI Numer prawa wyłącznego 231420 dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia Numer zgłoszenia 418679 czterysta osiemnaście […]

Read More

Sposób oceny ryzyka wystąpienia u pacjenta powikłań pooperacyjnych w terapii nowotworowej raka piersi Zielona Góra 2013-07-19

Zawór kanału wlewowo-wylewowego pojemnika PL 2013-07-18 Numer_BUP 02/2015 Data publikacji BUP 2015-01-19 Data wydania 2013-07-18 Numer WUP 09/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-09-30 Uprawnieni AJH047 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy HAINTZE ANDRZEJ Status sprawy ” PL” Symbol planu HAINTZE ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego 222826 dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć Numer zgłoszenia 404774 czterysta cztery tysiące […]

Read More

Sposób nanoszenia mikrocząstek metalu na materiał polimerowy Warszawa 2013-07-18

Czujnik elektromagnetyczny do badania stanu strukturalnego materiałów przewodzących PL 2013-07-18 Numer_BUP 02/2015 Data publikacji BUP 2015-01-19 Data wydania 2013-07-18 Numer WUP 05/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-05-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA Miasto twórcy GWAREK WOJCIECH Status sprawy ” PL” Symbol planu GWAREK WOJCIECH Numer prawa wyłącznego 225736 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć Numer zgłoszenia 404769 czterysta cztery […]

Read More

Silnik spalinowy z wirującym tłokiem F02B53/00 F02B55/00 2011-02-22

Materac do spania A47C27/15 A61G7/057 2011-02-24 Numer_BUP 18/2012 Data publikacji BUP 2012-08-27 Data wydania 2011-02-24 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Bytom Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Bytom Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 394013 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzynaście Paleta transportowa i noga palety […]

Read More

Sposób wytwarzania polietylenowej folii trójwarstwowej Zawiercie 2011-02-24

Pojazd wodny B63B35/73 A63B35/10 2011-02-23 Numer_BUP 18/2012 Data publikacji BUP 2012-08-27 Data wydania 2011-02-23 Numer WUP 11/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-11-30 Uprawnieni NIKOLAJCZYK BEATA Miasto twórcy Łódź Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Łódź Numer prawa wyłącznego 220661 dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 394008 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiem Sposób zabezpieczania przed nierównomiernym […]

Read More

Przekładnik napięciowy PL 2008-12-22

Światłowodowy analizator gazów Kraków 2008-12-22 Numer_BUP 16/2009 Data publikacji BUP 2009-08-03 Data wydania 2008-12-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA Miasto twórcy KARWAT BOLESŁAW Status sprawy ” Kraków” Symbol planu KARWAT BOLESŁAW Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 386901 trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden Układ zawieszenia pojazdów drogowych KOWAL JANUSZ 2008-12-22 […]

Read More

Układ przesyłu sygnałów w wyrobiskach górniczych H04B5/00 H04B5/02 H04B7/00 H04B7/26 2008-12-22

Sposób wytwarzania nanomateriałów kompozytowych odwracalnie absorbujących wodór na bazie magnezu C01B3/00 C22C1/04 C22C23/00 B22F9/04 2008-12-22 Numer_BUP 14/2010 Data publikacji BUP 2010-07-05 Data wydania 2008-12-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA Miasto twórcy Poznań Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Poznań Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 386896 trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy […]

Read More

Sposób wytwarzania profili budowlanych 2006-01-02

Ściana nośna budynku murowana z drobnowymiarowych elementów ściennych E04B2/28 E04C1/00 2006-01-02 Numer_BUP 14/2007 Data publikacji BUP 2007-07-09 Data wydania 2006-01-02 Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30 Uprawnieni DEPKA BOGNA MARIA Miasto twórcy Polanica Zdrój Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Polanica Zdrój Numer prawa wyłącznego 206038 dwieście sześć tysięcy […]

Read More

System znakowania opakowań chronionych banderolą HERCZAKOWSKI AURELIUSZ 2006-01-02

Sposób i urządzenie do odlewania ciągłego metali AT 2004-02-24 Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15 Data wydania 2004-02-24 Numer WUP 08/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-08-31 Uprawnieni SO & SO SOMMERHOFER OEG Miasto twórcy SOMMERHOFER PETER Status sprawy ” AT” Symbol planu SOMMERHOFER PETER Numer prawa wyłącznego 206578 dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 378634 trzysta […]

Read More