2019 Marzec

Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych PL 2016-07-18

Sposób wytwarzania nośnika danych pamięci masowej Warszawa 2016-07-16 Numer_BUP 03/2018 Data publikacji BUP 2018-01-29 Data wydania 2016-07-16 Numer WUP 08/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-08-31 Uprawnieni nośnik danych pamięci masowej Miasto twórcy LOTZ TOMASZ Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu LOTZ TOMASZ Numer prawa wyłącznego 229647 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem Numer zgłoszenia 417988 czterysta siedemnaście […]

Read More

Mechanizm precyzyjnej regulacji skoku w szczególności w maszynach do implementacji układów RFID Radom 2013-05-24

Trał przeciwminowy naciskowy WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ 2013-05-23 Numer_BUP 24/2014 Data publikacji BUP 2014-11-24 Data wydania 2013-05-23 Numer WUP 10/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-10-31 Uprawnieni WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO Miasto twórcy DYBCIO PAWEŁ Status sprawy „Marki” Symbol planu DYBCIO PAWEŁ Numer prawa wyłącznego 223085 dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 404042 czterysta cztery […]

Read More

Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza PL 2013-05-23

Sposób prowadzenia procesu toryfikacji biomasy Warszawa 2013-05-22 Numer_BUP 24/2014 Data publikacji BUP 2014-11-24 Data wydania 2013-05-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni instalacja do prowadzenia procesu toryfikacji biomasy Miasto twórcy PL Status sprawy ” Saltsjö-Duvnäs” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 404037 czterysta cztery tysiące trzydzieści siedem Urządzenie do mikroformowania i sposób mikroformowania B21D22/20 […]

Read More

E-1 STANISZEWSKI BARTOSZ 2010-12-20

Elektrownia wodna linowa F03B17/06 2010-12-17 Numer_BUP 13/2012 Data publikacji BUP 2012-06-18 Data wydania 2010-12-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni GROCHOWSKI KAZIMIERZ Miasto twórcy Karpacz Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Karpacz Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 393331 trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden Sposób nierozłącznego połączenia elementów kompozytowych Żywiec 2010-12-18 […]

Read More

Wkładka deformacyjna do określania siły osiowej w śrubie F16B31/02 G01L1/04 2010-12-17

Sposób wytwarzania poliamfolitów dimetylofosfinowych w postaci żywic polimerowych zawierających grupy aminometylofosfonowe GOLDEMAN WALDEMAR 2010-12-17 Numer_BUP 23/2011 Data publikacji BUP 2011-11-07 Data wydania 2010-12-17 Numer WUP 02/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-02-28 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy SKRZYPCZAK PRZEMYSŁAW ANTONI Status sprawy ” SOBCZAK MAGDALENA MARIA” Symbol planu SKRZYPCZAK PRZEMYSŁAW ANTONI Numer prawa wyłącznego 215956 dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset […]

Read More

Sposób stabilizowania stałych odpadów przemysłowych i komunalnych Warszawa 2008-09-30

Palnik retortowy na paliwa stałe F23D1/00 F23D14/60 F24H9/18 2008-09-30 Numer_BUP 08/2010 Data publikacji BUP 2010-04-12 Data wydania 2008-09-30 Numer WUP 11/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-11-29 Uprawnieni TALARCZYK RYSZARD ZAKŁAD DOŚWIADCZALNO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWY NEO TECH Miasto twórcy Ruda Śląska Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Ruda Śląska Numer prawa wyłącznego 215299 dwieście piętnaście […]

Read More

Biokompozyt i jego zastosowanie Wrocław 2008-09-29

Przesiewacz wibracyjny PL 2008-09-29 Numer_BUP 08/2010 Data publikacji BUP 2010-04-12 Data wydania 2008-09-29 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni OFAMA VIBRA OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy PRZYBYŁA KAROL Status sprawy ” PL” Symbol planu PRZYBYŁA KAROL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 386182 trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa Przetwarzanie odpadów komunalnych Jasionka 2008-09-29 […]

Read More

Mydło C11D9/04 C11D9/50 C11D17/00 A61Q19/10 2005-11-04

Sposób rekultywacji składowisk 2005-12-07 Numer_BUP 12/2007 Data publikacji BUP 2007-06-11 Data wydania 2005-12-07 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zbiorników i lagun osadów ściekowych Miasto twórcy TYNENSKI ZBIGNIEW Status sprawy ” „ Symbol planu TYNENSKI ZBIGNIEW Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 377958 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem Sposób i urządzenie do automatycznego przyjmowania dokumentów […]

Read More

Sposób utylizacji materiałów zawierających azbest i urządzenie do utylizacji materiałów zawierających azbest A62D3/178 A62D3/36 A62D101/41 B09B3/00 2005-11-03

Mała elektrownia wodna PL 2005-11-03 Numer_BUP 10/2007 Data publikacji BUP 2007-05-14 Data wydania 2005-11-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KUŚ STANISŁAW Miasto twórcy Targowiska Status sprawy ” PL” Symbol planu Targowiska Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 377953 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy Zespolony strop stalowo-betonowy E04B5/40 E04B5/23 2005-11-03 Numer_BUP 10/2007 Data publikacji BUP […]

Read More

Podstawione pochodne 1-oksa-2 HOLENZ JÖRG 2002-06-21

Zespół jezdny wózka RINBERG GREGORY 2002-10-03 Numer_BUP 05/2005 Data publikacji BUP 2005-03-07 Data wydania 2002-10-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza inwalidzkiego Miasto twórcy SPECTOR YUVAL Status sprawy „Ramat gan” Symbol planu SPECTOR YUVAL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 367744 trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery Urządzenie do magnetycznego unoszenia i przemieszczania wózka wzdłuż […]

Read More