Nowy kompleks rutenu Warszawa 2016-11-30

Nowy kompleks rutenu Warszawa 2016-11-30

Zestaw cewnika do dializy LETACHOWICZ KRZYSZTOF 2016-11-30 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04 Data wydania 2016-11-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Miasto twórcy BIAŁY DARIUSZ Status sprawy ” KLINGER MARIAN” Symbol planu BIAŁY DARIUSZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419633 czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy Sposób i […]

Read More

Mikrofalowe urządzenie nagrzewające do prefabrykatów zwłaszcza betonowych Borkowy Katarzyna 2016-11-29

Sposób otrzymywania kompozycji elastomerowych zawierających kauczuk butadienowo-styrenowy SMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRA 2016-11-29 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04 Data wydania 2016-11-29 Numer WUP 03/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-03-29 Uprawnieni o zwiększonej odporności na palenie Miasto twórcy KOBĘDZA PIOTR Status sprawy „Bogusławice” Symbol planu KOBĘDZA PIOTR Numer prawa wyłącznego 231634 dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery Numer zgłoszenia 419628 […]

Read More

Przenośna konsola sterownicza PL 2015-01-30

Przyrząd do pozycjonowania elementów układu bezkontaktowego przeniesienia napędu Zaborówek 2015-01-30 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-30 Numer WUP 06/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-06-30 Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy MACIĄG MAREK Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu MACIĄG MAREK Numer prawa wyłącznego 225982 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa Numer […]

Read More

Zespół bezkontaktowego przeniesienia napędu WINIARSKI WOJCIECH 2015-01-30

Kompozycja buforująca do paliw gazowych ŁAPCZYŃSKA DARIA 2015-01-29 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-29 Numer WUP 12/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-12-31 Uprawnieni ciekłych i stałych Miasto twórcy Warka Status sprawy ” MAJCHER REMIGIUSZ” Symbol planu Warka Numer prawa wyłącznego 230816 dwieście trzydzieści tysięcy osiemset szesnaście Numer zgłoszenia 411101 czterysta jedenaście tysięcy sto jeden Chipsy […]

Read More

Nanonapełniacze hybrydowe oraz sposób ich otrzymywania metodą bifunkcjonalizacji PL 2011-05-17

Układ hybrydowy MgO·SiO₂/wielościenne oligomeryczne silseskwioksany oraz sposób jego otrzymywania SZWARC KAROLINA 2011-05-17 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-17 Numer WUP 11/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-11-28 Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA Miasto twórcy PL Status sprawy ” CIESIELCZYK FILIP” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 218304 dwieście osiemnaście tysięcy trzysta cztery Numer zgłoszenia 394904 trzysta dziewięćdziesiąt cztery […]

Read More

Układ hybrydowy MgO·SiO₂/wielościenne oligomeryczne silseskwioksany oraz sposób jego otrzymywania na drodze wstępnej funkcjonalizacji chemicznej alkoksysilanami Poznań 2011-05-17

Komora spektrometru ruchliwości jonowej Warszawa 2011-05-17 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-17 Numer WUP 11/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-11-28 Uprawnieni WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII Miasto twórcy GALLEWICZ WIESŁAW Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu GALLEWICZ WIESŁAW Numer prawa wyłącznego 218395 dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 394898 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące […]

Read More

Zastosowanie medyczne mikrosfer z polilaktydu Łódź 2011-05-17

Pompa zębata PL 2011-05-16 Numer_BUP 25/2011 Data publikacji BUP 2011-12-05 Data wydania 2011-05-16 Numer WUP 02/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-02-27 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy KOLLEK WACŁAW Status sprawy ” PL” Symbol planu KOLLEK WACŁAW Numer prawa wyłącznego 218919 dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście Numer zgłoszenia 394893 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy System pionowania pogrążanych […]

Read More

Dwufazowe sorbenty Gdańsk 2009-04-14

Sposób wytwarzania zasypki do powierzchni brukowych oraz środek do wytwarzania  zasypki do powierzchni brukowych Strzegom 2009-04-14 Numer_BUP 22/2010 Data publikacji BUP 2010-10-25 Data wydania 2009-04-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MAKSYMIEC DANIEL Miasto twórcy WIĘCKOWSKA TERESA ALINA Status sprawy ” Strzegom” Symbol planu WIĘCKOWSKA TERESA ALINA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 387785 trzysta osiemdziesiąt siedem […]

Read More

Układy sterowania pracą kotła grzewczego i urządzeń sterowanych elektrycznie F23N5/00 F24D19/10 F24H9/20 2009-04-14

Wektorowa cząsteczka wirusopodobna Warszawa 2009-04-10 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-04-10 Numer WUP 08/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-08-31 Uprawnieni sposób jej wytwarzania oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca wektorową cząsteczkę wirusopodobną Miasto twórcy SZOŁAJSKA EWA Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu SZOŁAJSKA EWA Numer prawa wyłącznego 222496 dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć Numer zgłoszenia […]

Read More

Sposób otrzymywania perindoprilu i jego farmaceutycznie dopuszczalnych soli oraz związek przejściowy Autretot 2004-07-29

Układ dostarczania stopionego metalu MIZUNO HITOSHI 2005-07-20 Numer_BUP 22/2006 Data publikacji BUP 2006-10-30 Data wydania 2005-07-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni kontener i pojazd Miasto twórcy JP Status sprawy „” Symbol planu JP Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 379621 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden Niskonapięciowy przewód elektryczny z warstwą izolacyjną zawierającą poliolefinę z […]

Read More